Logga in

Nu finns nya föreskrifter för lampdon

Publicerad
5 apr 2019, 10:03

Den 1 april trädde en ny standard för lampdon i kraft. Den 8 april publicerade Elsäkerhetsverket nya föreskrifter.

Den 1 april infördes den nya EU-standarden för stickproppar och uttag till taklampor. Först en månad senare, 1 maj, träder Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter på området i kraft. Men de publicerades måndag den 8 april.

Quiz: Har du koll på nya lampdonen?

– Nu är anpassningarna efter de nya standarderna genomförda i Sverige. Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på innehållet och därför kunde vi fatta beslut utan ändringar i sak, säger Katarina Olofsson, inspektör på Elsäkerhetsverket, i ett uttalande.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk innebär en anpassning efter de standarder som gäller från den 1 april 2019 inom EU och i Sverige. De reglerar vilka produkter som får tillverkas och säljas i Sverige och berör därför främst tillverkare, importörer och distributörer. Men även elinstallationsföretag och anläggningsinnehavare berörs indirekt av ändringarna eftersom det finns bestämmelser om vilka uttag som får installeras i anläggningar.

Läs mer: ”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan…?

Övriga bestämmelser i föreskrifterna är oförändrade jämfört med tidigare regler.