Logga in

Här förbjuds hyresgästerna ladda elbilar i motorvärmaruttag

Publicerad
6 mar 2019, 09:48

Sotenäsbostäder förbjuder all laddning av elbilar i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Orsak: brandrisken.

Hyresgästerna i det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder på Västkusten får inte använda fastigheternas vägg- och motorvärmaruttag för att ladda laddbara bilar. Förbudet infördes i januari. 

Video | Text: Johanna laddade bilen i Schukouttaget – förlorade sitt hem

Bostadsbolaget motiverar beslutet med att Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilar i vanliga vägguttag. De är inte dimensionerade för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid.

”Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas” skriver bostadsbolaget på sin webbplats.

”Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas”
Sotenäsbostäder

Förbudet motiveras även med att laddning av bilar i garage eller i motorvärmarstolpar kan få huvudsäkringen att lösa ut, något som innebär bådde kostnader och merarbete. Men den främsta anledningen till förbudet är den ökande brandrisken.

Läs mer: Lyktstolpen laddar elbilen – och installationen går snabbt

Nu undersöker bostadsbolaget olika lösningar för att kunna erbjuda säkrare laddning i framtiden.