Logga in

“Vi uppmanar installatörerna att göra egna prislistor”

Publicerad
3 okt 2018, 08:41

Konsumentverket säger att det kan vara vilseledande marknadsföring att presentera en rabatt på ett ordinarie pris som ingen betalar. Men grossisternas så kallade GNP-lista fyller en funktion, enligt Johan Skoog, produkt- och inköpsdirektör på Rexel.

Johan Skoog, inköps- och produktdirektör på elgrossistföretaget Rexel, hur kommenterar du höstens debatt om materialpåslag?

– Vi ansvarar för vår prislista. Installatörerna måste ansvara för sina priser ut mot kunderna.

Elinstallatören Anders Eriksson: ”Vi måste börja ifrågasätta grossisternas priser”

I en av våra artiklar säger Hans Heldring, som utvecklar kurser i företagsekonomi för elteknikbranschen, att grundnettoprislistan används fel när installatörerna använder den ut mot kund. Kommentar?

– Jag håller med. GN-priserna ska inte användas mot slutkunderna. Vi uppmanar våra kunder att göra egna prislistor baserade på de inköpspriser de har och sina kostnader för hanteringen.

”System med rabatter finns i många branscher och segment, både företag emellan och till konsumenter. Det är vedertaget och inget konstigt.”

Johan Skoog, inköps- och produktdirektör på elgrossisten Rexel.

Linnea Svensson är trött på att installera produkter av låg kvalitet som kunden köpt själv

Varför finns grundnettoprislistan?

– Vi har små kunder och stora kunder och tillämpar pris efter prestation i vår affärsmodell. På så sätt differentierar vi våra priser till våra olika kunder.

Konsumentverket säger att en rabatt som baseras på ett ordinarie pris, som ingen betalar, kan vara vilseledande enligt marknadsföringslagen. Kommentar?

– Den frågan måste ställas till installatören som har affären med konsumenten. Vi säljer bara till företag och inte till konsumenter. System med rabatter finns i många branscher och segment, både företag emellan och till konsumenter. Det är vedertaget och inget konstigt. Tittar du på bilhandeln finns det cirkapriser från tillverkarna men återförsäljarna är fria att sätta vilket pris de vill.

”Jag tror att man som konsument behöver bli bättre på att kontrollera referenser och inte bara ta första bästa elinstallatör.”

Johan Skoog, Rexel

Krönika: ”En prismodell som stammar från en tid när elmaterial bara fanns hos grossisten”

I förtroendemätningar får hantverkarbranschen generellt låga betyg. Vad ska installatörerna och branschen göra åt förtroendeproblemen?

– Om man ska generalisera har de flesta elfirmor nöjda kunder. I alla branscher finns det aktörer som inte gör ett bra jobb vilket kan påverka den allmänna bilden och dra ned ryktet för övriga. Jag tror att man som konsument behöver bli bättre på att kontrollera referenser och inte bara ta första bästa elinstallatör. Ska man göra ett större eljobb i hemmet, som ett kök eller badrum, är det en större investering. Precis som när man jämför bilar eller tv-apparater innan man köper behöver man som kund också kontrollera vilken hantverkare man anlitar.

Installatörsföretagens branschekonom: ”Vi ligger i snitt på 5 procent på sista raden. Det är ingenting.”