Logga in

Var skulle du börja?

Publicerad
27 aug 2018, 13:46

Skåpet är inte bara råddigt. Ser du de tre felen, som kan få allvarliga följder?

Apparatskåp med trassliga kabelhärvor är en vanlig syn på Facebookgruppen Elfel. Just den här bilden med rubriken ”Lite råddigt” lades ut av Tommi Peltonen. Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg konstaterar att det här är en vanlig situation för serviceelektrikern ute på fältet. Oavsett om det rör sig om ett uppdrag i en industri, ett lantbruk eller i en annan fastighet.

Läs mer: ”Men satan… farligt som faan!”

Henric Hagberg– Kunden ringer när något slutat fungera, och man åker ut och möts av denna syn när man öppnar dörren på skåpet. Man kliar sig i huvudet och tänker ”Vart ska jag börja?”, säger han.

Jobbet underlättas inte av att det ofta saknas uppdaterad och aktuell dokumentation i form av ritningar och kretsscheman. När Henric Hagberg går till botten med det här skåpet hittar han inte bara slarv och avsteg från komponenters monteringsanvisning. Det finns även tre fel som han ser ganska allvarligt på.

Läs mer: Elfelen bakom svenska bostadsbränder

– Man kan undra var den aldrig sviktande yrkesstoltheten tog vägen i just den här anläggningen? frågar han sig.

Under diazedsäkringarna syns en rad kontaktorer av olika form, färg och fabrikat. Henric Hagberg tror att de två grönvita kontaktorerna till höger i bilden är de som är original. De satt antagligen där när skåpet var nytt. Resten har förmodligen tillkommit när kontaktorer har gått sönder och ersatts. Kanske har olika elektriker bytt ut kontaktorer vid olika tillfällen och då tagit den kontaktor som råkade finnas i servicebilen. Det skulle förklara att det finns flera olika modeller av kontaktorer.

”Man kan undra var den aldrig sviktande yrkesstoltheten tog vägen i just den här anläggningen?”
Henric Hagberg, expertkommentator

 Att detta skåp har några år på nacken kan man se eftersom ingen DIN-skena är monterad i botten bakom kontaktorerna. DIN-skenan är en tysk standard (Deutsches Institut für Normung) som togs fram för att få ett gemensamt upphängningssystem av komponenter främst inom industriella installationer.

I skenan som finns i skåpet har det inte gått att skruva fast de nyare kontaktorerna. De hänger istället lite på ”trekvart” eller ligger löst.

Läs mer: Åskgurun ”Det räcker inte att köpa skyddskomponenter

– Bilden talar ju om varför DIN-skenan är en lyckad komponent. Det är ingen bra lösning att ha komponenter som ligger eller hänger i luften i ett skåp, säger Henric Hagberg.

Tillverkare räknar med att deras produkter monteras så som deras anvisning föreskriver. Allt för att elsäkerheten ska vara så hög som möjligt. Och den anvisningen tar man avsteg ifrån i det här skåpet.

– Man kan ju undra varför ingen har tagit sig tid att fixa dit en DIN-skena och snyggat till lite i skåpet? Men kunden kanske inte ville ha det jobbet utfört eller så hade man inte tid helt enkelt, säger Henric Hagberg.

Han pekar dessutom ut tre fel i skåpet, som han ser ganska allvarligt på.

För det första finns det en svart kabel, som ser ut att komma från det liggande impulsreläet och gå till diazedsäkringarna. Kabeln har en markering med gulgrön eltejp.

– Varför? kan man undra. Gulgrön markering borde markera skyddsjord och inget annat, och den här kabeln tror jag inte är skyddsjord, säger Henric Hagberg.

På tal om skyddsjordning: Är den öppnade luckan skyddsjordad? Det ser inte ut så. Är skåpet skyddsjordat överhuvudtaget? Annars är det ytterligare ett fel(?.

Det tredje felet är hålet i luckan där en brun och en svart kabel kablar går igenom. Hålet i plåten saknar skydd för kanterna, och vassa plåtkanter kan lätt skära in i kablarnas tunna isoleringsplast. I värsta fall kan det orsaka kortslutning.

Läs mer: Årets Elfel – skicka in din bästa bild!

Så här lyder Henric Hagbergs slutsats: Även om skåpet kanske inte är ett direkt elfel så är risken överhängande. Därför borde följande åtgärder göras:

  • Snygga till kabeldragningarna.

  • Montera upp kontaktorer på rätt och säkert sätt.

  • Kontrollera hur väl skåpet är skyddsjordat genom att göra en kontinuitetsmätning mot sann jord.

  • Gör en ordentlig dokumentation som stämmer överens med utförandet och funktionen.