Logga in

Riskfyllt elhack

Publicerad
17 apr 2018, 15:41

Ett vanligt hemmafix som verkar oskyldigt. Men den förbikopplade proppen kan innebära livsfara.

Säkringen har kopplats förbi på ett kreativt sätt med koppartråd, för att lura elbolaget och slippa proppbyten.

Det kan förefalla smart att fixa säkringen på det sätt som visas i Facebook-gruppen Elfel. Men den som gör så här spelar roulette med både hus och hälsa, menar experterna.

Elsäkerheten i bostäder utreds

– I denna typ av säkring, kallad Diazed, finns en tunn tråd. Den har till uppgift att smälta av när det går en större ström genom säkringen än den är gjord för. Gör man som på bilden går man förbi hela skyddsdelen av säkringen, säger Henric Hagberg, Elinstallatörens expertkommentator.

”Tillverkaren av dessa Diazed-säkringar har räknat ut hur tunn tråden ska vara för att skapa ett fullgott skydd. Det ska man aldrig ändra på.”

Henric Hagberg, Elinstallatörens expertkommentator

Detsamma menar Magnus Nordblad, tidigare elektriker, som tog bilden på en bondgård i Halland för några år sedan.

– Jag åkte runt och bytte elmätare åt ett elnätsbolag och fick se många konstiga lösningar. Men det här var nog den mest extrema sortens hemmameck, säger han.

Läs mer: Goda råd är enkla för att undvika drabbas av fulel

När säkringen är förbikopplad på det här viset, med en koppartråd, löser säkringen inte längre ut när strömmen överstiger 25 ampere. I stället kan strömmar på flera hundra amperes passera.

Praktiskt kan tyckas, om säkringen annars löser ut i tid och otid när många apparater sätts igång samtidigt. Det finns också andra skäl till att göra så här.

”Anläggningen blir ”säkrad” för mycket mer än man betalar för. Om något blir fel så går säkringar längre ut i elnätet i stället.”

Magnus Nordblad, tidigare elektriker i skånska Påarp

– Anläggningen blir ”säkrad” för mycket mer än man betalar för. Om något blir fel så går säkringar längre ut i elnätet i stället, säger Magnus Nordblad.

Läs mer: Får det verkligen se ut så här?

Så länge det inte blir några kortslutningar eller andra problem i elanläggningen kan allt vara frid och fröjd. Men om något går snett blir faran snabbt stor.

– I värsta fall löser inte säkringen ut, kablarna i huset kan bli så pass varma på grund av överbelastning att de börjar brinna, säger Henric Hagberg.

– Tillverkaren av dessa Diazed-säkringar har räknat ut hur tunn tråden ska vara för att skapa ett fullgott skydd. Det ska man aldrig ändra på.

Fakta Diazed-säkring

Konstruerades av Siemens i början av 1900-talet. Namnet är en sammansättning av tre förkortningar: Dia(meteranpassning), z (för tyska zwei, två delar) och ed (Edisongänga). Kallas även smältpropp, eller bara propp.

Säkringen har två uppgifter: Att vara kortslutningsskydd och överströmsskydd.

Kortslutningsskyddet innebär att säkringens tråd ska smälta av inom 0,4 sekunder vid en direkt kortslutning (mellan fas-skyddsjordledare).

Överströmsskyddet gör att det inte går att överbelasta en grupp i anläggningen. Säkringen sätter ribban för hur hög effekt gruppen belastas med. Med en 25-amperesäkring och nätspänningen 230 Volt blir effekten 5 750 Watt, enligt effektlagen P = U*I.

Uppdatering: I en tidigare version av artikeln påstods felaktigt att säkringen löser ut ifall en person får ström genom kroppen. Det är nu rättat.