Logga in

IN och Elsäkerhetsverket i klinch om golvvärme

Publicerad
27 feb 2018, 07:00
| Uppdaterad
24 feb 2021

Vem får installera golvvärme? Diskussionen har fått ny fart i samband med den nya elsäkerhetslagen. I sina handböcker ger Elsäkerhetsverket och Installatörsföretagen olika svar på frågan. Så vad gäller egentligen?

I en intervju i Elinstallatören tidigare i år berättar Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket, hur myndigheten ser på frågan om golvvärmeförläggning och -installation.

Budskapet är att det ska ses som ett utförande av starkströmsanläggning, som ska skötas av ett elinstallationsföretag. Så står det också i Elsäkerhetsverkets handbok ”Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen” (Sidan 34 i boken. Länk till pdf. ) som utkom förra året.

Hör Peter Lindberg berätta om reglerna för golvvärmeinstallation i Elstudion

”Det kan hända att Elsäkerhetsverket tycker att elgolvvärme ska installeras av elinstallationsföretag, men det står inget om det i lagen.”

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

 

Fredrik Byström Sjödin.Men svaret på frågan är inte så självklart menar Fredrik Byström Sjödin, expert på bransch- och affärsjuridik inom elsäkerhet och installationsteknik, hos Installatörsföretagen. Han är författare till ”Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete” (sidan 13 i boken, länk till IN Förlag) som även den gavs ut förra året.

– Det kan hända att Elsäkerhetsverket tycker att elgolvvärme ska installeras av elinstallationsföretag, men det står inget om det i lagen, säger Fredrik Byström Sjödin.

I Sjödins handbok finns bland annat en tabell över olika elinstallationer, hur de definieras och om de ska utföras av ett elinstallationsföretag. En rad i tabellen beskriver ”förläggning av golvvärme”. Som svar på frågan om det är en starkströmsanläggning står det ”nej”. I kolumnen bredvid, med frågan om arbetet ska utföras av elinstallationsföretag, står det också ”nej”.

Reklam för golvvärme riktades direkt till hemmafixare

Det går alltså stick i stäv med Elsäkerhetsverkets information, och många frågar sig hur det egentligen ska vara?

– Enligt definitionerna i lagen är det svårt att se förläggning av golvvärmeslingor som något annat än installation av utrustning. Det kan likställas med exempelvis elradiatorer, tvättmaskin eller annan utrustning i ett hem. Så länge de ansluts separat är de inte del av en starkströmsanläggning, säger Fredrik Byström Sjödin.

Elsäkerhetsverket vidhåller dock sin uppfattning att elgolvvärme (230 Volt) ska ses som en starkströmsanläggning. Därför omfattas golvvärmen av reglerna som gäller vid utförande av elinstallationsarbete (förklaras i 4 § elsäkerhetslagen 2016:732).

Läs mer: Goda råd för att slippa drabbas av fulel

”Om Installatörsföretagen ser behov av att göra ytterligare undantag från kraven i elsäkerhetslagen för vissa typer av elinstallationsarbete, kan en sådan diskussion föras med Elsäkerhetsverket.”

Peter Lindberg, elinspektör Elsäkerhetsverket.

Peter Lindberg.

– Förläggning och inkoppling av golvvärme ska utföras av ett elinstallationsföretag. Som tidigare nämnts så finns elinstallationsföretag i många olika branscher. Det är inget som hindrar ett ”golvföretag” från att knyta en auktoriserad elinstallatör till sin verksamhet. Denne har då uppdraget att ta fram ett egenkontrollprogram och registrera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister, säger Peter Lindberg.

Vem som ska ändra i sin handbok är ännu ovisst. Fredrik Byström Sjödin säger att han gärna justerar sin bok, om Elsäkerhetsverket kan visa för honom att det finns lagstöd för påståendet om starkströmsanläggning. Själv tolkar han 3 § elsäkerhetslagen på annat sätt.

– Där definieras elektrisk utrustning som ”en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el…”. En golvvärmekabel förbrukar el, eftersom den är ämnad att alstra värme. Det är alltså i den paragrafen fastställt att det är en elektrisk utrustning, säger Fredrik Byström Sjödin.

Läs mer: Par fick inte mätprotokoll efter golvvärmeinstallation

Elsäkerhetsverket ser inga skäl till att ändra skrivningarna i sin handbok.

– Om Installatörsföretagen ser behov av att göra ytterligare undantag från kraven i elsäkerhetslagen för vissa typer av elinstallationsarbete, kan en sådan diskussion föras med Elsäkerhetsverket, skriver Peter Lindberg i ett mejl.

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, som måste följa lagen, finns undantag för installationer om högst 50 Volt. De flesta golvvärmesystem som säljs i dag är dock för 230 Volt.

Läs mer:  En av de vanligaste missuppfattningarna om våtrum rör golvvärme