Logga in

Så vill regeringen sätta stopp för fulel

Publicerad
21 dec 2017, 15:22

Elsäkerhetsverket, tillsammans med elteknikbranschen, har fått Regeringens uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur konsumenter ska få bättre information om hur produkter för elinstallation ska hanteras.

Ingen elektriker blir nog direkt förvånad över att Elsäkerhetsverket i en utredning visar att det är vanligt att bostadsägare själva utför elinstallationsarbete trots att de saknar behörighet. Arbeten som fast anslutning av ljusarmatur, installation av nya strömbrytare och nya eluttag och kabeldragning ska utföras av auktoriserad elinstallatör men många privatpersoner gör den typen av installationer själva.

Läs mer: Fyra av tio män elfuskar hemma

– Vi ser ett behov av att nå ut till privatpersoner med information om obehörigt elinstallationsarbete. Konsumenterna måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen ger därför Elsäkerhetsverket i uppdrag att med en särskild satsning på att mellan 2018 och 2020 ta fram en handlingsplan. Myndigheten ska samverka med elinstallationsföretag, återförsäljare men också försäkringsbolag och konsumentorganisationer.

Satsningen förväntas leda till att de som säljer elinstallationsmaterial ska ge korrekt, tillgänglig och begriplig information både till konsumenter och yrkesverksamma i branschen.

Elsäkerhetsverket har till 31 januari 2019 på sig att lämna in en handlingsplan. Slutredovisning av satsningen ska göras senast den 31 januari 2021.