Logga in

5 sätt att handskas med ett struligt byggprojekt

Publicerad
14 aug 2017, 09:30

Nya köpcentret Söderpunkten i Helsingborg skapas genom att ett äldre dito ­blåses ur helt och ersätts av nya, fräscha lokaler. Men att bygga nytt i gammalt är inte alltid så lätt. Det har Bravida fått erfara.

Totalrenoveringen av köpcentret Söderpunkten i södra delen av city är ett byggnadsprojekt med komplikationer. Under arbetets gång har det upptäckts brister i byggnadsstommen som måste åtgärdas, tillkomsten av nya våningar har krävt pålningsarbeten för att säkra grundläggningen och ovanpå det har beställaren Jefast i Höganäs efter hand lagt till nya funktioner och byggnadsdelar.

Det här är ett byggnadsprojekt med komplikationer. Under arbetets gång har det upptäckts brister i byggnadsstommen som måste åtgärdas.

Mer om besvärliga projekt: Elinstallationerna i alla fall friska på Nya Karolinska

Projektet var stort redan från början, men det har också växt sedan Bravida skrev under kontraktet i maj 2016.

– Det har tillkommit ett gym och det har också tillkommit ett höghus med kontor och bostäder i cirka 20 våningar – i ena hörnet av det kvarter som Söderpunkten upptar. Byggnadsytan för köpcentret är 7 000 kvadratmeter men eftersom köpcentret byggs i flera plan handlar det om totalt ungefär 30 000 kvadratmeter, berättar Martin Christensson, Bravida Prenad i Helsingborg, projektansvarig för elinstallationerna på Söderpunktenbygget.

Elinstallationer i underjorden: I gruvan ska det vara skitigt

Så här har Martin Christensson hanterat projektet:

1 Injektera ett stort antal pelare

Martin förklarar att de många komplikationerna har gjort att installationerna ligger lite sent i tidsplanen just nu. Projektören Develcon, som svarar för projektering av kraft, belysning, tele och data, har arbetat sedan april förra året men måste då och då tänka om när förhållandena ute på bygget förändras.

– Ett exempel är bjälklagen. När den gamla inredningen revs ut och allt blåstes rent så när som på stommen, upptäcktes att det krävdes förstärkningar av bjälklag och grundläggning. Kontrollanterna fann brister i brandskyddstätningar som förhindrade oss att börja montera kabelstegar, förklarar Martin Christensson.

Sundsvallsbron – ett annat bygge där man upptäckte besvär

– Ett exempel är bjälklagen. När den gamla inredningen revs ut och allt blåstes rent så när som på stommen, upptäcktes att det krävdes förstärkningar av bjälklag och grundläggning.

– Och eftersom den ursprungliga byggnaden skulle byggas på med en stor filmstad ovanpå det tidigare parkeringsdäcket visade beräkningar att det krävdes bättre grundläggning för att klara bärigheten. Nu har det injekterats ett stort antal pelare hundra meter ner till berggrunden för den sakens skull, säger Martin.

Dolda branschproblemet: ”Alla vitvaror hamnar på samma fas”

2 Ha tålamod

Bravidas montörer var på plats i november förra året. Då fick ledande montören Marc Henningsson ta ett par man till hjälp för att svara för elöversynen i samband med rivningsarbetena. De har sett till att ingenting farligt hänt när gammal el rivits bort eller när det sågats, borrats och rivits i bjälklag och väggar.

Inte alltid lika bra översyn vid rivandet som på Söderpunkten: Elektriker drabbas av andra yrkesgruppers asbestdamm

De här arbetena pågick medan det fortfarande fanns verksamheter i gång i byggnaden, bland annat två skolor som flyttar ut i och med vårterminens slut det här året. Det är något som också gjort arbetet besvärligare. Meningen var att Bravida skulle ha sex–åtta man i gång redan från starten, men det är först i slutet av april, när Elinstallatören kommer på besök, som det börjar bli lite mer fart på elarbetena.

Det är först i slutet av april, när Elinstallatören kommer på besök, som det börjar bli lite mer fart på elarbetena.

3 Anlita fler montörer

I början av mars fick Marc Henningsson sällskap av ytterligare en ledande montör, Kent Granqvist. Eftersom det gått lite trögt i starten räknar Martin Christensson med att ta in fler montörer i projektet för att komma ifatt. Tanken är att hela renoveringen ska vara klar till sommaren 2018 men att den nya gallerian i två våningar ska kunna öppna den 22 mars. SF planerar att öppna sin nya filmstad högst upp i köpcentret i juni nästa år, medan gymmet väntar till i december 2018.

Akut brist på elektriker och VVS-montörer

– För höghuset är ingen tidsplan ännu fastslagen och vi vet inte exakt hur många våningar högt det kommer att bli, säger Martin Christensson.

– För höghuset är ingen tidsplan ännu fastslagen och vi vet inte exakt hur många våningar högt det kommer att bli.

FAKTA

Nytt centrum vågat projekt

Helsingborgs Centrum har lidit svårt av den minskande handeln under senare år. Det jättelika köpcentret ute i Väla är den uppenbara orsaken. Men nu vill de styrande i staden och näringsidkarna i centrum att det ska bli ändring på den saken.

Södercentrum, där Söderpunkten ligger, är särskilt drabbat och var på väg att förfalla när kommunen beslöt att snygga upp stadsdelen och blåsa liv i den. Söderpunkten med sin galleria, sin filmstad, en stor Hemköpsbutik, sportbar och bowlingbanor ska spela en viktig roll i att gjuta liv i den här delen av staden.

4 Anpassa till verkligheten

Martin hänger inte läpp för att planeringen släpat efter. Vid sidan av arbetet som avdelningschef för El på Bravida i Helsingborg ägnar han två dagar i veckan åt Söderpunkten som han tycker är ett spännande uppdrag, eftersom det hela tiden händer så mycket. Martin har hjälp i projektledningen av kalkylatorn Lars Månsson och projektledaren Dalibor Danilovic från Bravida i Varberg.

Fler spännande projekt: Skippar elnätet – med bränsleceller i källaren

– Projektledningen här är något av en utmaning. Vi får hela tiden anpassa oss till verkligheten efter hand som projektet får tydligare konturer. Det får det just nu, i övergången från att riva ner till att bygga upp, men allt är förstås inte okänt för oss – de stora bitarna har varit på plats redan från början, förklarar Martin Christensson.

– Projektledningen här är något av en utmaning. Vi får hela tiden anpassa oss till verkligheten efter hand som projektet får tydligare konturer.

5 Hitta och anlita entusiastiska ledande montörer

Det ska byggas fyra fläktrum med var sitt fläktaggregat på en av våningarna, plus ett extra på Filmstadens tak. Ett nytt ställverk ska ersätta det gamla nere i källaren. Det placeras på samma våningsplan som fläktrummen.

Mer om fläktar: I ett bergrum krävs så kraftfulla fläktaggregat att handvevar inte förslår

– Det är Öresundskraft som ska leverera elen hit, men hur mycket det blir räknas det fortfarande på.

Martin Christensson berättar att Bravida tänker använda Canalisskenor för att fördela kraften ut till gallerian och de olika hyresgästerna medan Filmstaden och Sportbaren i huset ska matas via kabel direkt från ställverket. Hur höghuset ska kraftförsörjas är inte bestämt ännu.

– Det är väldigt spännande att vara med här. Som ledande montör får jag bidra mycket med förslag till lösningar.

Kent Granqvist som kom in sist som ledande montör är riktigt tänd på det här installationsuppdraget:

– Det är väldigt spännande att vara med här. Som ledande montör får jag bidra mycket med förslag till lösningar. Marc och jag för en ständig dialog med projektörerna och har många sittningar med dem. Vi förhandlar och diskuterar hela tiden, det är väldigt stimulerande!