Logga in

Smarta transformatorer uppmärksammas

Publicerad
13 jan 2017, 15:33

Amin Bahmani, från avdelningen för elteknik på Chalmers, belönas av ABB och får 40 000 kronor ur Gunnar Engströms ABB-stiftelse för sin forskning kring smarta transformatorer som ska göra framtidens elnät möjligt.

 

Smarta och effektiva likströmsomvandlare spås bli oerhört viktiga i framtidens elnät. På sin hemsida presenterar Chalmers Amin Bahmani, som belönas av ABB för sin framstående forskning inom området.

Växelström är standard för elnätet, men likströmmen är på frammarsch som ett alternativ med fördelen att överföringsförlusterna mycket lägre. På sina håll förekommer högspänningsledningar som överför likström över långa distanser. För att det ska fungera riktigt bra krävs en komponent som kan omvandla likström mellan olika spänningsnivåer med hög effekt

Sådana smarta transformatorer, som är ämnet för Amin Bahmanis forskning, anses alltså som en av de centrala teknikerna för att möta utmaningarna i framtidens elnät.

Han har bland annat utvecklat en design- och optimeringsmetod med högre effektivitet och effekttäthet i centrum.

– Jag känner mig mycket ärad över att få ta emot det här viktiga priset. För mig betyder det att jag är inne på rätt spår, och det ger mig energi och motiverar mig att hålla högt fokus i min forskning, säger Amin Bahami.

Forskargruppen ser även andra tillämpningar, till exempel inom solenergi och energidistribution inom byggnader.