Logga in

Smart finansiering prisad

Publicerad
8 dec 2016, 11:10

Hur kommer det sig att företag kan leasa bilar och kopiatorer men inte delbetala investeringar i energieffektivisering? Det frågade sig Rexel och startade elteknikbranschens första finansieringslösning. Nu har initiativet prisats.

Det är Energieffektiviseringsföretagen, EEF, som tilldelat Rexel priset för årets framtidsföretag.

Att energieffektivisering är lönsamt, både för ekonomin och miljön, det är alla överens om. Däremot kan det ofta för beställarna vara svårt att kortsiktigt finansiera de investeringar som måste göras. Om inte pengarna finns avsatta i budgeten är de också svåra att få fram. Det leder till att många investeringar skjuts på framtiden, trots att både viljan och nyttan finns.

– Det smarta med vår finansiering är att den ofta är ett nollsummespel för företaget, alltså ingen kostnad alls. Detta genom att delbetalningen och den lägre kostnaden för energiförbrukning tar ut varandra i vissa fall, säger Martin Cederström, marknads- och affärsutvecklingschef på Rexel.

”Titta på privatsidan där leasing av bilar slagit igenom fullständigt. Likadant är det ju med hemlarm. Och inga företag köper ju längre kopiatorer, det går inte ens att göra.”

Martin Cederström, Rexel.

Rexel erbjuder finansieringslösningar inom området Green Technologi, vilket omfattar teknikområden relaterat till energibesparing och förnybar energi som solenergi, belysning, laddstationer, hem- och fastighetsautomation och frekvensomriktare men även data/tele och larm/säkerhet.

– För installatörerna innebär denna finansieringsmodell en stor fördel. En investering som slutkunden inte budgeterat kan bli verklighet med en delbetalning och där installatören kan få bra betalt för sin installation och de får pengarna direkt. Just likviditeten kan annars vara ett stort problem för många installatörer. De har lagt ut mycket pengar för material och arbete, men det dröjer innan de får betalt av kunden.

Martin Cederström tror att finansieringslösningar kommer att öka i betydelse och omfattning.

– Det är en stark trend idag. Titta på privatsidan där leasing av bilar slagit igenom fullständigt. Likadant är det ju med hemlarm. Och inga företag köper ju längre kopiatorer, det går inte ens att göra.

EEF:s motivering till priset:

”En stor mängd lönsamma energieffektiviseringsåtgärder finns kvar att genomföra med hög avkastning, bättre inomhusmiljö, minskat beroende av energitillförsel och en reducerad klimatpåverkan. Energianvändarna har dock inte alltid möjlighet att investera ens i lönsamma åtgärder.  Rexel tagit fasta på detta och utvecklat nya affärsmodeller i Rexel Finansservice. Fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder kan genomföras, till glädje för kunden, installatören och samhället, då bland annat fler lokala arbetstillfällen skapas…”.