Logga in

Historisk tillväxtsiffra för branschen spås

Publicerad
5 okt 2016, 15:16

En rekordhög tillväxt är att vänta i installationsbranschen. Hushållens höga konsumtion och kraftigt ökade investeringar i husbyggnad leder till att branschen väntas öka med hela 7 procent under 2016.

Under första halvan i år uppgick elinstallationsmarknaden till 41,6 miljarder kronor. Det är hela 12 procent högre än samma period förra året. Det framgår av Installatörsföretagens andra konjunkturrapport för i år. Däri förutspås en ökning av elinstallationsmarknaden med rekordhöga 7 procent för hela 2016. Under 2017 fortsätter marknaden växa, men då med måttligare tre procent.

– Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och bra investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byg­gmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del, säger Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen.

Investeringarna i bostadsbyggande låg under årets första sex månader i genomsnitt 50 procent över nivån för samma period 2015. En viss avmattning väntas under återstoden av året, varför ökningen för helåret stannar på 10 procent för småhus och 15 procent för flerbostadshus. Lokalbyggandet gick också starkt under halvåret, med en ökning för privata och offentliga lokaler kring 30 procent, jämfört med 2015. En fortsatt växande marknad väntas också för ombyggnad av flerbostadshus. Industrins investeringar i husbyggande väntas däremot minska med 10 procent under detta år, för att åter växa 2017.

Tillväxten på marknaden bromsas något av en stillastående eller långsammare tillväxt för maskininvesteringar och tele, data, säkerhet.

Förändrade ROT-avdrag och höjd arbetsgivaravgift för unga är politiska faktorer som påverkar företagens framtidstro, liksom den fortsatt hårda konkurrensen på marknaden. Men framför allt är det bristen på yrkesutbildad personal som gör att många av de företag som intervjuats i samband med rapporten är försiktiga i sina prognoser om den egna omsättningen.

– Vi har idag 38 montörer, men vi skulle behöva 10 till. Men var ska vi hitta dem, säger Christer Ferm på Categori Data i Sundbyberg – en av många företagsledare i branschen som söker kompetenta medarbetare med ljus och lykta.