Logga in

”Det här är vår ambition med Elstudion”

Publicerad
24 okt 2016, 10:24

Du har väl inte missat Elstudion, Elinstallatörens nya tv-satsning? Varje månad, i anslutning till att det nya numret av tidningen kommer ut, publicerar vi ett nytt program. Vår ambition är att varje del ska bjuda på en mix av brännande frågor, teknik, elsäkerhet och intressanta gäster.

Innehållet hämtar vi från det nummer av Elinstallatören som precis har ­lämnats till tryck och är på väg ut till er läsare. I det första programmet tog vi upp hur fasskenor bör kapas och om hur den nya elsäkerhetslagen kommer att påverka elteknikbranschen. Elstudion publiceras på tidningens hemsida och Facebooksida.

SE ELSTUDION AVSNITT 2: Sju av tio frekvensomriktare installeras fel

Tv-programmet är ett led i vår breda satsning på digitala kanaler. Det senaste året har antalet besökare på hemsidan mer än tredubblats samtidigt som redaktionen har tagit över driften av Facebookgruppen Elfel. Elfel växer snabbt och antalet medlemmar närmar sig 30 000.

Det är en tacksam och rolig tid att vara nyhetsförmedlare i elteknikbranschen i dessa dagar, och det lär inte bli svårt att hitta ämnen till Elstudion. Under mina elva år i branschen har det aldrig hänt så mycket som just nu. Teknikutvecklingen går rasande snabbt inom alla områden. Konjunkturen är ramstark. I år väntas en tillväxt på hela sju procent. Parodoxalt nog kommer det också innebära utmaningar för företagen. Svårigheten att hitta personal för att klara av alla nya jobb är större än någonsin. Vi behöver verkligen få ett nettotillskott av nya elektriker till branschen.

Tv-programmet är ett led i vår breda satsning på digitala kanaler. Det senaste året har antalet besökare på hemsidan mer än tredubblats samtidigt som redaktionen har tagit över driften av Facebookgruppen Elfel.

Parallellt med allt det här förbereder sig ­branschen för den största reformen på mer än 100 år: Den nya elsäkerhetslagen som införs den 1 juli nästa år. Därutöver håller el- och vvs-branscherna på att växa ihop. Redan nu är servicebolagen för EIO och VVS Företagen hopslagna och samlokaliserade på Södermalm. Det innebär för Elinstallatören att vi delar redaktion med vår systertidning VVS Forum.

I vår ska föreningarnas årsmöten ta ställning till en sammanslagning av de två föreningarna. Från förlovning till giftemål, så att säga.

Jag önskar er en givande läsning av det här numret av Elinstallatören. Hör gärna av dig direkt till mig om du har synpunkter på innehållet.