Logga in

Hanna och Ronnys drömvilla vimlade av elfel

Publicerad
14 jun 2016, 00:57

När Ronny Holmström och hans sambo Hanna Dahlén beställde ett prefabricerat passivhus i Vallentuna av husföretaget Eco Ready House, avtalade de om att elinstallationerna skulle göras enligt svensk standard.  Vad de i stället fick var en elanläggning som döms ut av både Elsäkerhetsverket och en oberoende elkonsult.

Merparten av elinstallationerna i huset måste göras om, till en kostnad av flera hundra tusen kronor. Detta trots att Ronny och Hanna i kontraktsförhandlingarna var väldigt noga med att kontrollera alla behörigheter och fick en avtalsskrivning om att elinstallationerna skulle följa svensk standard.

– Det känns för jäkligt. Vi mår pyton av det här. Under flera perioder har jag hatat det här huset. Jag har bara velat flytta, sälja i befintligt skick och ta förlusten. Det känns som om det här inte är vårt hem, att det bara är ett ställe där vi sover och lagar mat, säger Ronny Holmström och fortsätter:

– Att Eco Ready House anlitat en oseriös och okunnig elinstallatör är illa, men att de inte tar sitt ansvar och åtgärdar felen och inte uppfyller kontraktet är skandal.

Ganska snart efter inflyttningen upptäckte paret flera märkligheter och misstänkta fel med elen. De kontaktade besiktningsmannen Hans Ring på Ellapark Elkonsult som kom dit och gjorde en utförlig besiktning.

”Ingen svensk elektriker kommer vilja ta över elinstallationerna i det här huset. Allt måste rivas ut och göras om från början”.

Hans Ring, besiktningsman på Ellapark Elkonsult. 

Rapporten blev rena skräckläsningen för de nyblivna husägarna. Fel efter fel uppdagades. Listan på anmärkningar fyllde tre hela A4-sidor.

– Det är tyvärr inte ovanligt med så här många fel. Och det handlar nästan alltid om att utländska företag står bakom det. Ingen svensk elektriker kommer att vilja ta över elinstallationerna i det här huset. Allt måste rivas ut och göras om från början, säger Hans Ring.

Läs de andra artiklarna i Elinstallatörens granskning:

”Reform ger bättre bättre verktyg mot oseriösa”

Branschen reagerar mot utländska elinstallatörer

 

Hans uppskattar att det kostar 100 000–150 000 kr att åtgärda alla fel, plus ytterligare cirka 50 000 kr för målning och återställning. Ronny och Hanna har av en elfirma fått en offert på 250 000 kr plus moms. Till det kommer kostnader för återställning eftersom tak och väggar måste rivas för att dra den nya elen.

– Som tur har vi 300 000 kronor som vi ännu inte betalat till Eco Ready House efter slutbesiktningen, på grund av felen som uppdagades. Men jag vet inte om de pengarna räcker. Förutom bristerna i elen är det en hel del andra fel som också måste åtgärdas, säger Ronny Holmström.

Eco Ready House har utfärdat ett intyg som säger att de har följt tillverkarnas anvisningar samt diverse direktiv och föreskrifter. Men elbesiktningen och Elsäkerhetsverkets stickprovsinspektion visar tydligt att de inte har följt svensk standard och inte heller dokumenterat de avvikelser och bedömningar som de har gjort. Eftersom intyget därmed inte är sant har husägarnas diskussioner med Elsäkerhetsverkets inspektör samt parets jurist landat i slutsatsen att en polisanmälan om osant intygande bör göras mot husföretaget.

”Uppenbarligen är det behörighetsbevis han fått inte värt någonting”.

Ronny Holmström, husägare.

Den polske elinstallatören hade ett behörighetsbevis för allmän behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket. Merparten av elinstallationerna gjordes av andra personer, som jobbade på uppdrag av honom. Ronny. Holmström anmälde elinstallatören till Elsäkerhetsverket.

– Uppenbarligen är det behörighetsbevis han fått inte värt någonting. Nu har vi fått reda på att de elektriker som till stora delar har gjort elinstallationerna i vårt hus också har fått egna behörigheter, bevisligen utan att ha erforderlig kunskap, säger Ronny Holmström.

Hans Ring håller med.

– Jag fattar inte hur den här personen har kunnat få ett svenskt behörighetsbevis, utan att känna till något alls om svenska regler och standarder. Det är en riktig blunder av Elsäkerhetsverket.

Efter en egenanmälan från Ronny och Hanna startade Elsäkerhetsverket tillsynsärenden mot både elinstallatören och anläggningsägaren Ronny Holmström.  

Elsäkerhetsverkets inspektör Rolf Källkvist gjorde en egen inspektion, som påvisade samma brister som den tidigare i elbesiktningen.

– Flera av elinstallationerna i huset ryms i svensk standard, men inte alla. I de fall det förekommer avvikelser finns ingen dokumentation att tillgå. Då får jag göra mina bedömningar mot svensk standard. Men min inspektion var samtidigt bara en stickprovsinspektion. Jag vet exempelvis inte hur det ser ut innanför gipsväggarna, berättar Rolf Källkvist.

Elsäkerhetsverkets utredning ledde till att husägarna fick ett formellt föreläggande från Elsäkerhetsverket om att åtgärda bristerna i elanläggningen. Om bristerna inte åtgärdas kan ett vitesförläggande komma att utfärdas.

 ”Eco Ready House förstår inte att rapporten från Elsäkerhetsverket bara är ett stickprov på några av bristerna i elinstallationen. De beräknar att de kan åtgärda elfelen på en vecka. Hans Ring har beräknat att det tar 3–4 månader”.

Ronny Holmström, husägare.

Just nu pågår förhandlingar mellan ­husägarna och husbyggaren. Samtidigt är Eco Ready ­House i färd med att bygga nya hus på flera platser i Sverige. På företagets hemsida kan man läsa att de på bara 3–6 månader ”uppfyller drömmen om det perfekta hemmet”.

Eco Ready House väljer att skriftligen ­kommentera det hela. Försäljningschefen ­Kamil Mackowiak medger att det förekommit fel i utförandet av elinstallationerna.

– Det ser vi givetvis allvarligt på. Elinstallationerna har utförts av en underentreprenör som vi nu har avslutat samarbetet med. När detta uppmärksammades har vi tillsammans med en elkonsult, underentreprenören och Elsäkerhetsverket gått igenom bristerna. Vi har alltid haft för avsikt att avhjälpa samtliga brister och har nyligen fått bekräftelse från beställaren på att vi får tillgång till huset för att avhjälpa kvarvarande brister.

Ronny och Hanna är inte nöjda med beskedet.

– Många av elfelen kom redan med från fabrik, som sönderskurna dosor och felaktig kabeldistribution, så det är inte bara en underleverantör som gjort fel. Eco Ready House säger att de är villiga att åtgärda det som Elsäkerhetsverket har anmärkt på, dock med sina egna elektriker (som bevisligen inte har tillräcklig kunskap). Men Eco Ready House förstår inte att rapporten från Elsäkerhetsverket bara är ett stickprov på några av bristerna i elinstallationen. De vill inte uppfylla kontraktet om svensk elstandard, säger Ronny Holmström och fortsätter:

– Eco Ready House beräknar att de kan åtgärda elfelen på en vecka. Hans Ring har beräknat att det tar 3–4 månader, då väggar, tak och golv bitvis måste tas upp för att göra om hela elinstallationen.