Logga in

Så blir nya kollektivavtalet

Publicerad
15 apr 2016, 21:12

Ett avtal som löper på 13 månader med löneökningar på 2,4 procent för perioden. Det enades Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet om kring ett nytt Installationsavtal för elteknikbranschen. Avtalet följer det av industrin satta märket. 

– Förhandlingarna kring det nya avtalet har bedrivits i en god anda med den gemensamma målsättningen att nå ett avtal i enighet. Vi är mycket nöjda med resultatet och är övertygade om att vi nu tar ytterligare ett steg i riktning mot det moderna kollektivavtal branschen behöver, säger Installatörsföretagens förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn i ett pressmeddelande.

Den internationellt konkurrensutsatta industrin kom överens om ett så kallat märke i slutet av mars. Det nya Installationsavtalet följer märket som innebär en löneökning på 2,2 procent räknat över en tolvmånaders period och blir, omsatt till 13 månader 2,4 procent.

– Vi är förstås nöjda med att vi nu har ett avtal som håller sig inom industrins norm. Det är viktigt att vi håller fast vid modellen att industrins konkurrenskraft är styrande. Det har varit en framgångsrik väg som har gett reallöneökningar i många år, fortsätter Åsa Kjellberg Kahn.

Här är några av de andra förändringarna i avtalet:

*Justering av permissionsreglerna.

*Möjlighet att träffa överenskommelser vid så kallade rotationsarbeten.

*Ändringar i tidbanksbestämmelserna. Bland annat ökade möjligheter till överenskommelser med enskilda medarbetare om hur tidbanken ska disponeras.

*Förtydliganden av hur förhandlingarna ska gå till vid införande av elektroniska övervakningssystem. Skyddet för den personliga integriteten har länge varit ett återkommande spörsmål för Elektrikerförbundet.

– En viktig fråga som vi arbetat med som parter i många år är att ändra branschens ålderdomliga reseregler. Här har vi träffat en principöverenskommelse om nya bestämmelser som vi ska granska närmare under året, säger Åsa Kjellberg Kahn.

2800 företag och 20 000 elektriker berörs av det nya installationsavtalet som förhandlas mellan EIO, en del av Installatörsföretagen, och Svenska Elektrikerförbundet. Den nya avtalsperioden löper mellan 1 april 2016 till 30 april 2017.

Mer information om överenskommelsen kommer löpande på http://www.eio.se/avtal2016/