Logga in

Så mycket växer elinstallation

Publicerad
29 mar 2016, 10:35

Den svenska marknaden för installationer inom elteknik ökar två procent under vardera 2016 och 2017. Stora investeringar i bostäder och industri driver tillväxten, men skillnaderna i landet väntas bli stora. I norra Sverige tyder indikatorerna på en inbromsning av elinstallationer.

Norrlandslänen som under 2015 visade upp en ökning av installationsmarknaden om 14 procent kommer under innevarande år istället att backa med 11 procent. Men samtidigt går andra landsändar fortsatt bra och totalt sett i landet väntas installation inom elteknik öka med två procent under både 2016 och 2017. Det här visar Installatörsföretagens färska konjunkturrapport.

Det som driver installationsmarknaden är intensiva investeringar i bostadsbyggande och industri. Och det förklarar också varför skillnaderna mellan olika delar av Sverige är så pass stora.

– I Norrland, där tung industri spelar en avgörande roll, är det priset på järnmalm som medfört att LKAB dragit i nödbromsen och installationsvolymen i regionen minskat kraftigt, det säger Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Installatörsföretagen.

Förra året byggdes cirka 45 000 nya bostäder och den höga takten i bostadsbyggandet väntas fortsätta. Även en starkt industrikonjunktur borgar för att investeringar i den sektorn också gynnar installationsbranschen. Bakom de goda tillväxtsiffrorna ligger en grundläggande starkt svensk ekonomi. Svensk BNP växte med 3,7 procent förra året och utsikterna både inom inhemsk konsumtion och exportindustri ser fortsatt goda ut enligt Konjunkturinstitutet.

Installationsmarknaden för elteknik och VS omsatte under 2015 totalt närmare 110 miljarder kronor.

Installatörsföretagens konjunkturraport görs i samarbete med analysföretaget Industrifakta och presenteras två gånger per år, vår och höst.