Så blir nya produktmärkningen från april

Publicerad 23 mar 2016, 09:05

Från 20 april gäller nya EU-krav för märkning av produkter som säljs i Sverige. Produkterna ska ha tydlig kontaktinformation till tillverkaren och bruksanvisning på svenska måste följa med. Elinstallatörer som säljer produkter till sina kunder omfattas av de nya reglerna.

De tre aktörer som omfattas av det nya produktdirektivet är tillverkare, distributörer och återförsäljare. Elinstallatörer som säljer produkter likställs med en distributör. Med importör så menas den som importerar utanför EU. Om man däremot importerar från exempelvis Danmark till Sverige så är man distributör.

Förutom all säkerhetsrelaterad märkning som CE-märke, märkspänning med mera så ska produkterna vara märkta med tillverkarens postadress. Likaså ska importörens postadress stå ifall produkten är importerad. Språket i bruksanvisningen är nu tydligt uttalat svenska. Ansvarig för det är tillverkaren. Om produkten är importerad ska importören se till att en svensk bruksanvisning finns med.

Alla aktörer ska hålla koll på vem man köpt av och vem man sålt till i tio år efter att produkten såldes.

Det här är ett efterlängtat förtydligande. Nu är det ingen diskussion om vilket språk bruksanvisningen ska vara på. Oavsett om det är en konsument- eller proffsprodukt så ger föreskrifterna en mycket detaljerad bild av vilka skyldigheter alla har i näringskedjan, säger inspektör Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Artikeln är uppdaterad, i en tidigare version angavs att reglerna gäller från 1 april. Rätt är 20 april.