Logga in

Elpriset 2015 något i särklass

Publicerad
29 dec 2015, 11:10

20 öre per kWh. Det beräknas årets medelpris för el hamna på enligt elbolaget Bixias analys av statistiken. Priset är 8 öre billigare än förra året och 35 öre billigare än för fem år sedan. En villaägare har därmed sparat 11 000 kronor i år jämfört med 2010.

Blött, blåsigt och milt. Det sammanfattade vädret för december har inte inneburit den vita jul vi drömmer om, men har alla fall bidragit till ett lågt elpris. Decembertemperaturen var fem grader varmare över normalt, och årets medeltemperatur har varit hela två grader varmare än vad det brukar. Hattar har farit sin kos i den rika vinden och all väta har gynnat tillrinningen i vattenmagasinen.

– Det milda vädret har påverkat konsumtionen av el nedåt, vilket har gjort att priserna har sjunkit. Även den försenade snösmältningen innebar mycket låga priser under sommaren. Mycket snö i kombination med en kylig försommar gjorde att tillrinningen i vattenmagasinen blev mycket hög och kulminerade i samband med sommarsemestern. Den kombinationen gav mycket låga priser och den 26 juli var priset i Sverige det tredje lägsta sedan avregleringen 1996, säger Anders Engqvist, analyschef på Bixia, i ett pressmeddelande.

Låga elpriser 2015 har också gjort att att elexporten ut från Norden har ökat. Under 2015 beräknas den nordiska elexporten närma sig 15 TWh – nästan lika mycket som den svenska vindkraftsproduktionen under året.

Även utbyggnaden av vindkraft i kombination med det blåsiga vädret ligger bakom det låga elpriset. Omkring 200 nya vindkraftverk har byggts i Sverige under 2015 att jämföra med cirka 400 nya under 2014.

Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket i första hand beror på utbyggnaden av förnybar energi.

– Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2019/2020 även om Sverige stänger fyra reaktorer. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar energi och ny finsk kärnkraft. Efter år 2020 räknar vi med att energibalansen försvagas när fler ledningar mot omvärlden är klara och elexporten kan öka, säger Anders Engqvist.