Logga in

Norskägda bolaget blir åter svenskt

Publicerad
19 okt 2015, 10:33

Rolf Tannergård köper tillbaka den svenska delen av Goodtech. Skälet som uppges är att synergieffekterna av fusionen 2010 har uteblivit. Verksamheten kommer bedrivas under varumärkena Eitech och Inac.

Rolf Tannergård har varit huvudägare sedan starten av El & Industrimontage 1994. Företaget fusionerades 2010 med den norska koncernen Goodtech och Tannergård har fortsatt som huvudägare i den svenska delen av verksamheten. De synergieffekter som bolagen hoppades på vid samgåendet har inte realiserats och följden har varit vikande värderingar.

Rolf Tannergård öppnar nu för möjligheten till personalägande för alla medarbetare.

Efter förvärvet omsätter Eitech cirka 2 miljarder kronor och sysselsätter 1200 personer på ett trettiotal orter i Sverige.

Ny koncernchef i Eitech blir Olle Backman, idag vd för Goodtech intressenter AB.