Bygg står ut i ny konkursstatistik

Publicerad 5 maj 2015, 16:31

”Antalet konkurser på sin lägsta nivån sedan 2008”

Fredrik Polland, UC 

I april minskade konkurserna i byggindustrin med 15 procent jämfört med samma månad 2014. Det gör byggindustrin till en av de starkaste branscherna. Även fastighetsverksamhet upplever en lika stor minskning, starkast minskning av konkurser, 18 procent, står att finna i partihandeln. Det här visar siffror från UC.

– Det är mycket glädjande att antalet konkurser nu befinner sig på sin lägsta nivå sedan 2008. Trenden med sjunkande konkurstal är ett bevis på att den svenska konjunkturen håller på att återhämta sig. Även om återhämtningen är bräcklig så verkar den stärka företagens ekonomiska ställning så pass att allt fler lyckas fortleva, säger Fredrik Polland på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

I hela näringslivet gick 530 företag i konkurs under april månad. Den utgör en minskning av antalet företagskonkurser med 8 procent jämfört med föregående år. För perioden januari till april ligger konkurserna på sin lägsta nivå sedan 2008.

Den svenska konjunkturen drivs av stark inhemsk konsumtion men förhoppningar finns om att valutan ska driva tillväxt i exportföretagen och stärka konjunkturen.

Under årets första fyra månader visar tre av fyra län på en positiv konkursutveckling. Gävleborgs län utmärker sig med bara 6 företagskonkurser under januari till april jämfört med 17 stycken samma period under förra året. Det är en minskning om 65 procent. Även Värmland och Södermanland visar på stora minskningar under första tertialet.

Uppsala har störst antal konkurser av de län som visar på en negativ utveckling. Med 81 stycken i år jämfört med 45 under januari till april förra året har Uppsala en konkursuppgång på 80 procent. Gotland har en ökning på 225 procent, från 4 konkurser förra året till 13 i år samma tid. ,