Installationsjätte lanserar center för innovativa projekt

Publicerad 31 mar 2015, 16:15

För att möta trender och tillgodose marknadens behov lanserar ett av de större installationsföretagen nu ett kompetenscenter för stora projekt med hög teknisk komplexitet.

Project Office kallar Caverion sitt nya rikstäckande kompetenscenter. Byggnader, industriella processer och infrastrukturen i samhället går mot allt högre integration och automation. Digitalisering bidrar till innovativa och miljövänliga lösningar. Den nya koncerngemensamma strukturen, som också kommer finnas i resten Norden och Tyskland, syftar till att samla kompetens på området.

Vi kommer kunna erbjuda våra kunder såväl spetskompetens som internationell erfarenhet i projektets alla faser.
Thomas Lundin, vd Caverion Sverige

Kompetenscentret ska kunna möta marknaden i ett tidigt skede och tillhandahålla heltäckande leverans, från rådgivning, design, konstruktion och installation till projektledning och genomförande. Det nya centret ska samverkar med Caverion Sveriges mer än 100 lokalkontor.

Rekrytering av chef till det nya kompetenscentret återstår.