Brist på linje- och stationsmontörer

Publicerad 21 dec 2015, 09:28

Det är svårt att få tag på utbildade kraftmontörer och kraftingenjörer. Orsaken är att det knappt finns några utbildningar på det här området. Och att den enda utbildningen för linje- och stationsmontörer faktiskt har få sökande. Trots att arbetsutsikterna är synnerligen goda på området.

Konstruktionsavdelningen på Caverion i Göteborg har löst sitt behov av nyrekrytering genom att etablera ett samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan. Där ges en fyraårig utbildning till kraftingenjör med ett års inbakad praktik.

– Vi plockar hela tiden upp studenter därifrån och har fyra stycken på avdelningen just nu, berättar Mattias Källefjärd. Någon mellaningenjör från Chalmers har också tagits in genom åren, liksom personer som läst elkraft på KY-utbildning. Under tiden på Caverion har studenterna fått blanda inne- och utepraktik och många har spätt på sina praktiska erfarenheter genom att sommarjobba.

– Några har gjort sina examensarbeten hos oss. Bland annat har vi haft studenter som tagit fram konstruktionshandböcker inom olika områden och handböcker i provning och kontroll. Handböckerna ser Mattias som ett bra sätt att förbereda företaget för det kompetensbortfall som stundar i en tid då många äldre och erfarna medarbetare närmar sig pensionsåldern.

– Vi är ett ganska ungt gäng på konstruktionsavdelningen. Som i övrigt i vår bransch är det ont om kvinnlig arbetskraft, men just nu har vi faktiskt en tjej i gänget.

Att det är ont om elkraftutbildning är egentligen förvånande. Vattenfall hävdar att det fattas åtminstone 3 000 ingenjörer enbart i deras verksamhet. Lika illa är det ställt när det gäller stations- och linjemontörer. På det området finns enbart Svenska Kraftnäts skola i Åsbro utanför Hallsberg.

– Där fick de lägga ner utbildningen förra läsåret, eftersom det var så få som sökte, konstaterar Mattias Källefjärd med en suck.