Gävle Tingsrätt dömer Vattenfall Services Nordic

Publicerad 10 mar 2015, 08:21

Gävle tingsrätt dömer Vattenfall Services Nordic att betala en företagsbot och en arbetsledare får villkorlig dom för arbetsmiljöbrott på Ovako Steel i februari 2011 när en elektriker dog.

Det var en 48-årig elektriker som avled på Ovako Steel i Hofors i februari 2011, under en städning av ett högspänningsställverk efter att ha fått kontakt med delar spänningssatta med 33 kV. Gävle Tingsrätt dömer Vattenfall Services Nordic AB, VSN, som genomförde arbetet i ställverket, till en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Arbetsledaren döms för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom.

Enligt domen städade elektrikerna ett högspänningsställverk som försörjer transformatorer till en smältugn. I vanliga fall utfördes arbetet med strömmen bruten i huvudställverket, men sträng kyla rådde och den skulle medföra att vattenkyld utrustning blev svår att starta om. Därför beslöts att strömmen istället skulle brytas lokalt.

Arbetsledaren, skriver Gävle Tingsrätt i sin dom, avsåg bryta strömmen i fyra av fem fack men att 33 kV spänning skulle ligga kvar i det inkommande facket och att det enligt hans instruktion och genomgång inte skulle rengöras. Vid arbetet upptäcktes att nedsmutsningen i ställverket var kraftigare än befarat och arbetsledaren lämnade platsen för att åka till huvudställverket och skicka bilder till uppdragsgivaren. Under tiden, monterade den elektriker som förolyckades bort skyddsplåten för det spänningssatta facket. Han fick hjälp av en av de andra elektrikerna och ingen av dem reflekterade över att det var spänningssatt. Elektrikern gick sedan in i facket och de andra hörde en smäll. Räddningstjänst tillkallades och återupplivningsförsök gjordes men mannens liv gick inte att rädda.

Gävle tingrätt bedömer utifrån de deltagande elektrikernas berättelser att arbetslaget och arbetsledaren, trots den gemensamma genomgången, hade olika syn på hur arbetet skulle utföras och att det fanns oklarheter som en skriftlig riskbedömning – om den hade gjorts – hade kunnat avhjälpa. Det hade också varit möjligt, skriver tingsrätten, att blockera eller spärra av det strömsatta facket genom att skriva en lapp eller sätta tejp för. Rätten skriver också att arbetsledaren, om han hade varit på plats, troligen hade uppfattat att plåten till det inkommande facket höll på att avlägsnas. Tingsrätten går på åklagarens linje och dömer arbetsledaren för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom.

Tingrsätten skriver i sitt domskäl om företagsboten på 1,5 miljoner kronor att VSN visserligen har riktlinjer och föreskrifter men ifrågasätter om företaget tillräckligt kontrollerar att de efterlevs. Den största kritiken handlar om bristen på skriftliga riskbedömningar. Tingsrätten skriver vidare att VSN inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga det aktuella brottet.