Elolyckor ökar

Publicerad 19 jan 2015, 11:04

Fem personer omkom i elolyckor förra året. Två av dessa var anställda inom byggsektorn, och avled då de fick ström genom kroppen. Det visar nya siffror från Elsäkerhetsverket.

Under 2013 omkom ingen i elolyckor, men under 2014 så dog alltså fem personer på grund av el. Två av dessa var arbetsplatsolyckor. Enligt Lars Jansson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, vet arbetsgivarna hur de ska jobba för att undvika olyckor – men den kunskapen når inte alltid ut till de som jobbar praktiskt.

– Det är väldigt vanligt att man inte mäter spänningen innan man sätter igång med ett elarbete. 75 procent av de olyckor som sker beror på det. ”Jag ska bara göra detta” resonerar man och sen är olyckan framme, säger han.

Sedan 1950-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. Arbetsmetoder och elektrisk materiel har förbättrats, detta tillsammans med ett systematiskt arbetssätt har gett resultat. Däremot visar undersökningar som gjorts inom elbranschen att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel bland annat ute i handeln behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

– Personalen är inte alltid så kunniga och vet inte alltid vad som lämpar sig att installera själv och när man behöver ta hjälp av en elektriker. Det finns många hemmafixare som gärna gör själva och tar risker, säger Lars Jansson.

I april kommer den slutliga rapporten om elolyckor 2014.