Betydligt färre konkurser – men mindre byggande

Publicerad 1 dec 2014, 08:53

Antalet företagskonkurser rasade i november med tio procent jämfört med samma månad 2013. Hittills i år har antalet konkurser minskat med sju procent, jämfört med de första elva månaderna under 2013. Det visar preliminära siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Störst är raset fastighetsservice, information och kommunikation och annan fastighetsverksamhet. Här har antalet konkurser sjunkit med upp till 23 procent. Efterfrågan på produkter och tjänster från dessa branscher bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin, enligt UC.

– Alla större branscher noterar färre företagskonkurser under november. Att Sverige går bättre märks bland annat genom att branscher som tillhandahåller servicetjänster går allt bättre, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh, i ett pressmeddelande.

Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. De allra flesta länen ser en positiv utveckling men det finns också län ”som går mot strömmen”. I Jönköpings län, till exempel, har året haft en positiv utveckling, men här har antalet konkurser ökat med 20 procent under november.

Länen med störst procentuell minskning i november 2014 jämfört med 2013, är Gotland på minus 50 procent, Halland med minus 30 och Skåne på minus 29 procent.

Samtidigt rapporterar Industrifakta att tillväxten för det samlade bostadsbyggandet, som inkluderar nybyggnad av småhus och flerbostadshus och modernisering av flerbostadshus, har saktat in kraftigt under tredje kvartalet i år.

Takten ligger nu i fas med Industrifaktas helårsprognos på åtta procent för 2014.

Det är nybyggnad av flerbostadshus som är orsaken till inbromsningen medan småhusbyggandet och ombyggnad av flerbostadshus håller samma takt som under första halvåret.

– Osäkerheten kring de nya amorteringskraven hämmar efterfrågan på nya bostadsrätter, vilket hämmar flerbostadshusbyggandet. I allra högsta grad påverkas även småhusbyggandet negativt av de nya reglerna och tillsammans med försvagad framtidstro hos hushållen, osäkerhet i omvärlden och reavinstbeskattningen på bostadsmarknaden dämpar det efterfrågan på småhus i år och nästa år, skriver Industrifakta i ett pressmeddelande.