”Sensationsmakeri” av olycksstatistik

Publicerad 15 okt 2014, 12:54

Nyligen släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporten ”Yrken och dödlighet – 2008-2012”, som visar risken för att dö på jobbet. Den har gett upphov till en mängd tolkningar i media. Enligt Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) är många av tolkningarna om att just elteknikbranschen blivit farligare ”direkt oansvariga”.

Efter att SCB:s rapport släppts skrev Aftonbladet att: ”Elmontörer och slaktare är två av Sveriges farligaste jobb.” I andra tidningar syntes rubriker som ”Kvinnliga elmontörer har högst dödlighet”.

– Under 2014 har två manliga personer som arbetade med el omkommit. Den ena föll från en stolpe och den andra omkom i en trafikolycka, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO, och fortsätter:

– Hittills i år har totalt 36 personer omkommit på jobbet, av dessa är ungefär en tredjedel av dödsfallen trafikrelaterade.

Rickard Lindberg menar att medan det naturligtvis är djupt tragiskt och oacceptabelt att en enda dödsolycka sker, så ska man vara försiktig med att genast förknippa dödsfallen med arbetsuppgifterna.

I SCB:s rapport står det bland annat att nio kvinnor i yrkesgruppen SSYK 7242, alltså kvinnor i olika industrier som jobbar med, till exempel, elektronik-, tele- och maskinreparationer, hushållsreparationer eller textilarbete, dött mellan åren 2008 och 2012. Det ger en ”riskfaktor” på mellan 1,66 och 6,92, på en skala där 1 är ”normal risk”. Men dödsorsaken framgår inte i SCB:s statistik. Och dödsfallen kan ha orsakats av trafikolyckor eller sjukdomar.

Bland män i samma yrkesgrupp är siffran 0,67 till 1,07.

EIOs medlemsföretag ingår i yrkesgrupp 7136, och den redovisas inte separat i rapporten. På grund av att det är en så pass liten grupp går det inte att säkerställa statistiken. De inofficiella siffor som dock finns för grupp 7136 är 0,89 för män, och för kvinnor hamnar siffran på 1.

Inom denna grupp finns ett dödsfall rapporterat sedan 2008. Dödsorsaken redovisas inte.

I en kommentar till Elinstallatören medger Örjan Hemström, demograf på SCB, att det är olyckligt att presentera elbranschen som allt mer riskabel baserat på rapporten. Han understryker att yrkesgrupp 7242 sticker ut, dock utan att SCB undersökt dödsorsakerna.

– Det mest olyckliga för EIO är att effekten av sådana här tolkningar kan bli att de kvinnor som är intresserade av en karriär i elteknik väljer ett annat yrke. Dessutom ser vi att antalet kvinnor i dessa branscher ökat, vilket tyder på att det inte är riskerna som ökar utan snarare att fördelningen jämnats ut, säger Rickard Lindberg, och fortsätter:

– Det är inte faror med el som är den primära risken i verkligheten. Dödsorsakerna är oftast något annat. Därför är sensationsmakeri att påstå att just elteknikbranschen blivit farligare, och då särskilt för kvinnor, säger Rickard Lindberg.