Farliga installationer och fuskelektriker i svenska hem

Publicerad 23 okt 2014, 15:43

Resultatet av Elektriska Installatörorganisationens (EIO) nya undersökning ”Fulel och fuskelektriker”, som presenterades på EIO Elsäkerhetsdagen i går, visar att branschorganisationens medlemsföretag måste åtgärda tiotusentals felaktiga elinstallationer i svenska hem varje år – och att vart femte elfel är direkt farligt.

Det är vanligt att EIO:s medlemsföretag måste åtgärda felaktiga elinstallationer som utförts av obehöriga eller okunniga personer, och så många som var femte av dessa installationer är direkt farliga. Medan de flesta felen förvisso är kopplade till renovering eller ombyggnad, så upptäcks hela tio procent av de felaktiga installationerna i nya byggnader.

– Att fulel och fuskelektriker finns menar vi beror på okunskap och ett krångligt behörighetssystem. Det finns en utbredd okunskap, både hos allmänheten och bland yrkesmän, om vad man enligt ellagen får göra utan att vara behörig och vad som kräver behörighet, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

Undersökning visar att fulel uppstår när övermodiga hemmafixare utför elarbeten själva. Men det sker också när företag och yrkesmän utan kunskap eller behörighet, alltså fuskelektriker, installerar el.

I genomsnitt åtgärdar EIO:s medlemsföretag felaktiga elinstallationer varannan vecka, eller runt 25 gånger per år. Eftersom EIO har 2 800 medlemmar, så betyder det att tiotusentals insatser måste göras varje år.

Fem procent av elteknikföretagen blev inkopplade för att det redan hade skett en olycka eller brand.

– Det finns tyvärr en utbredd okunskap, både hos allmänheten och bland yrkesmän, om vad man enligt ellagen får göra själv och när man måste ta professionell hjälp. Det gör att svenska hem kan vara proppfulla med fulel, några av dem riktigt farliga, säger Johan Martinsson.

Du kan läsa hela rapporten på EIO:s hemsida, www.eio.se