Elteknikföretag är ganska okända

Publicerad 29 okt 2014, 08:58

Till och med de största av landets varumärken inom elinstallation är oväntat okända bland upphandlarna. Det konstaterar marknadsundersökningsföretaget Sverige Bygger, efter en ny undersökning.

Sverige Bygger har i en undersökning fått svar av 333 aktiva upphandlare av elinstallatörer, om vilka elteknikföretag upphandlarna känner till. Därefter har man rankat och jämfört de sju företag som förekommer oftast bland svaren.

Resultatet visar bland annat att fem av dessa sju företag är okända för över 30 procent av upphandlarna.

Endast ett varumärke kan sägas vara väl känt av ”alla” upphandlare, eller av 98 procent.

– Eftersom jag själv är marknadschef är min slutsats att flertalet av elinstallatörerna har en hel del kvar att göra då det gäller marknadsföringsinsatser för att positionera och stärka sina varumärken mot en så relevant målgrupp som upphandlare av just elinstallatörer, säger Peter Åhs, ansvarig för undersökningen på Sverige Bygger.

Av de 333 aktiva upphandlarna av elinstallatörer som svarade är 61 procent privata upphandlare och 38 procent offentliga upphandlare. En procent svarade inte.

81 procent, totalt 270 svarande, säger sig ha upphandlat minst en elinstallatör under det senaste året. Upphandlarna som svarat är en blandning av byggherrar, beställare och byggentreprenörer.

Rapporten innehåller även en rankning över vilka elinstallatörer som upphandlarna spontant kommer att tänka på. Dessutom har upphandlarna kopplat ihop respektive företag med ett antal ord och begrepp, och svarat på frågan om vilka elinstallatörer de skulle begära in anbud från om de hade en ny upphandling.

De elteknikföretag som förekommer oftast i svaren är Skanska Installation, Caverion, Imtech, Midroc Electro, Bravida, Goodtech, Elajo.

Rapporten kan beställas hos Sverige Bygger.