Ny standard för elinstallationer

Publicerad 15 sep 2014, 10:29 | Uppdaterad 17 mar 2021

SEK Svensk Elstandard har gjort ändringar i standarderna för elinstallationer och samlat ihop dem för att göra användandet enklare. Därför fastställs nu den nya utgåvan, elinstallationsstandarden SS 437 01 02.

I faktarutan nedan kan du se vilka standarder som berörs. Medan innehållet i dem till stor del är oförändrat från tidigare standardutgåvor, så har flera ändringar gjorts.

Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), säger att den nya utgåvan innebär en del förändringar för elteknikföretagen.

– Den nu fastställda standarden är en sammanslagning av flera befintliga standarder, vilket förenklar för användaren eftersom informationen är tillgänglig i en och samma publikation, säger han och fortsätter:

– Men rekommendationerna har dessutom moderniserats, bland annat med fler uttag per utrymme och med fler valmöjligheter när det gäller anslutning till kommunikationsnät.

Rekommenderat antal uttag per boningsrum har ökat. Men en av de mest diskuterade ändringarna är att det tidigare höjdmåttet på 200 millimeter gällande vanliga vägguttag har tagits bort. Istället anger standarden att eluttag placeras på en lämplig höjd, anpassad till den användning och funktion som uttaget har.

FAKTA

Standarder som berörs

SS 436 21 01 – Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning

SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet

SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler

SS 437 01 46 – Uttag och andra anslutningspunkter

SS 437 01 51 – Införing av el- och telekablar i byggnader

SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus