Branschen vill kartlägga ”fulel”

Publicerad 23 sep 2014, 10:59

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) genomför just nu en undersökning bland sina medlemsföretag för att ta reda på hur mycket ”fulel” elinstallatörerna och elektrikerna stöter på i sin vardag. Det handlar alltså om elinstallationer som inte följt reglerna eller som helt enkelt är felaktiga.

I en enkät till sina medlemsföretag frågar EIO till exempel: ”Har ditt företag under det senaste året fått hjälpa kunder som har haft felaktiga installationer, det vill säga som inte är utförda enligt reglerna?” En annan fråga lyder: ”Hur ofta har du under senaste tolv månaderna träffat på inbyggda fel/felaktiga installationer?”

Undersökningen har hittills varit populär.

– Hundratals företag har svarat. Vi kommer att presentera resultatet på EIO Elsäkerhetsdagen, men jag kan säga redan nu att många av EIOs medlemsföretag stöter på problem, säger Monica Berling, kommunikationschef på EIO.

EIO Elssäkerhetsdagen äger rum den 22 oktober, i samband med Elmässan i Stockholm den 22-23 oktober.