Landsting ska betala 14 miljoner till Bravida

Publicerad 21 aug 2014, 11:19

Västernorrlands landsting ska betala 14 miljoner kronor till Bravida, i ersättningar, skadestånd och räntor. Beslutet kom i en skiljedom, som avkunnas när en rättstvist avgörs av så kallade skiljedomare och inte i en allmän domstol. Domen anses nu bli vägledande.

När driften av landstingets sjukhus, vårdcentraler och andra fastigheter privatiserades efter vårdalliansens maktövertagande i Västernorrland gick uppdraget till Bravida.

Men parterna kom inte överens och gick skilda vägar sommaren 2012. Bravida lämnade entreprenaden och de 44 anställda söm övertagits av Bravida återgick till landstinget.

När tvisten nu avgjorts tilldöms Bravida ersättningar och skadestånd för uteblivna uppdrag pådrygt 14 miljoner kronor. Bravidas anspråkskrav var runt 70 miljoner kronor.