Fler anmäler elolyckor

Publicerad 10 jun 2014, 14:17

Antalet rapporterade olyckor bland yrkesmän inom elteknik har ökat kraftigt de senaste tio åren. De senaste två åren har dock inga dödsfall inträffat, och antalet elolyckor som orsakar skador minskar också.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport 2013 visar att antalet inrapporterade elolyckor bland elyrkesmän har ökat från 88 år 2000 till 149 år 2013. Störst är förändringen för de elolyckor som inte medfört någon sjukfrånvaro.

– De branscher där flest olyckor inträffar är inom elnät och elförsörjning samt inom industrin. Där förekommer större anläggningar och högre effekter som ger ökade risker. Ofta är även en eller flera underleverantörer inblandade i arbetet vilket kan inverka på antalet olyckor, då fler ska ha rätt kunskaper och information, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket, till tidningen Arbetsliv.

Enligt rapporten inträffar 80 procent av elolyckorna i samband med felbeteende vid arbete. Ett vanligt misstag är att starkströmsanläggningen inte frånkopplats när arbetet påbörjas.

Rapporteringen av elolyckor visar också att nästan 50 procent av tillbuden sker vid arbete med ny- eller ombyggnader av elanläggningar, och att olyckor med anknytning till kopplingsutrustning uppgår till cirka 40 procent.

– Det är dock mycket positivt att allt fler anmäler olyckor som inträffat. Jag upplever att det främst är yngre personer som är benägna att rapportera incidenter, säger Lars Jansson till tidningen.

Trots allt finns det fortfarande ett stort mörkertal på det här området, som det framöver är viktigt att komma tillrätta med.
Lars Jansson