Svensk ekonomi tvekar – men inte byggbranschen

Publicerad 25 maj 2014, 12:50

Enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste månadsbarometer tog den svenska ekonomin ett steg tillbaka under april och maj. Det syns tydligast inom tillverkningsindustrin, men inte alls i byggbranschen.

KI:s indikator, som visar hur företag och hushåll ser på den ekonomiska utvecklingen, sjönk från 102,4 till 98,8 i maj. Den största nedgången stod tillverkningsindustrin för, och produktionsplanerna här har justerats ned. Tjänstesektorn sjönk också, men inte alls lika mycket som i industrin.

Indikatorerna för byggbranschen och handeln steg, och även hushållen är mer optimistiska än tidigare i synen på den egna ekonomin.

– Jag tolkar det som att det här negativa droppet som vi har den här månaden är av mer tillfällig karaktär. Orderingången från hemmamarknaden är positiv, som den varit ett tag och det kvarstår, säger Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern.