Konkurserna minskar rejält – mest inom bygg

Publicerad 5 maj 2014, 10:54

I april gick antalet konkurser ned med 11 procent jämfört med april förra året, enligt den senaste rapporten från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. De största minskningarna sker i byggindustrin, transportsektorn, detaljhandeln och inom information och kommunikation.

Företagskonkurserna uppgick till 570 stycken i april, vilket alltså är en minskning med 11 procent. Under årets första fyra månader har konkurserna minskat med 10 procent.

– Under 2013 hade vi fler företagskonkurser än något annat år under finanskrisen och den påföljande lågkonjunkturen. Det gäller i synnerhet för de två första kvartalen 2013, vilket är den period vi nu jämför med. Troligtvis kommer vi att se mindre konkursminskningar framåt hösten. Men trots att vi har haft en stor ökning av antalet verksamma företag inom svenskt näringsliv under 2000-talet så är konkurserna antalsmässigt faktiskt färre nu än under exempelvis IT-kraschen i inledningen av seklet, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste kvartalen, inte minst i Stockholmsregionen, vilket också får återverkningar i konkursstatistiken genom större efterfrågan hos byggbolag. Även i Västra Götaland är byggindustrin på ordentlig uppgång och uppvisar stora konkursminskningar jämfört med förra året.

Allt fler branscher signalerar en ökad efterfrågan och konsumenterna fortsätter att vara motorn som driver svensk ekonomi.

– Efter en lång period av vikande efterfrågan ser det nu ljusare ut för exportföretagen där många nu förväntar sig en stigande orderingång. I det stora hela har de allra flesta svenska företag en god betalnings- och överlevnadsförmåga samt en hög kreditvärdighet, säger Roland Sigbladh.