Många skäms över kyssar

Publicerad 23 apr 2014, 10:40

Mer än hundra elolycksfall med strömgenomgång anmäls varje år. Men det är toppen på ett isberg. Varje företagare och varje elektriker vet att den stora massan, isberget under vattenytan, är mycket stort.

Ett av grundproblemen bakom den låga statistiken är skamfaktorn – smällen hade kunnat undvikas. Lite stress eller tanken ”ska bara” kan ligga bakom den kyss många elektriker väljer att hålla tyst om.

Men nu ökar kunskapen om att varje elkyss är en olycka och en hälsofara, både forskare och branschen arbetar för bättre kunskap och för att den skall nå ut till både företag och anställda.

I Uppsala arbetar läkaren Robert Wålinder med arbetsmedicin på Akademiska sjukhuset. Han och hans kollegor får ta emot de elektriker som under något år snurrat runt i primärvården utan att få rätt hjälp. I samarbete med Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Elektrikerförbundet (SEF) arbetar han nu för att den kunskap som finns skall nå ut i vårdapparaten.

– Just nu planerar vi för hur resultaten av den forskning som pågår skall nå ut till vården. Effekterna av en strömgenomgång är i många fall betydligt mer allvarliga än många trott tidigare, säger han.

Samtidigt arbetar EIO och SEF gemensamt för att trycka på ansvariga myndigheter utifrån det nya kunskapsläget. Det många har uppfattat som en närmast ofarlig smäll av det som de okunniga kallar ”hushållström” har visat sig kunna vara långt ifrån ofarlig.

Varje strömgenomgång bör undersökas akut av läkare, men den behöver också följas upp. Många skador kan visa sig först en tid efter olyckan och det gäller också lågspänning.
Robert Wålinder

Att det låga antalet anmälda elolyckor beror på skamfaktorn eller de attityder där ”en bra karl skall tåla en stöt” är ett av problemen, men ett annat är att det är omständligt att fylla i blanketter.
Det är en av anledningarna till att EIO nu bjuder in företag att testa ett helt nytt, digitalt system.

– Vi har tagit fram en app till mobilen, ELIA, som gör det extremt enkelt att rapportera direkt på plats, berättar Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO.