Trafiken styr ljuset

Publicerad 25 mar 2014, 15:24 | Uppdaterad 15 apr 2021

Adaptiv styrning av belysningen på Ölandsbron betyder rejäl sänkning av energiförbrukningen. Det är befintligt teknik i ny tillämpning som ger resultat. Styrningen är lite smartare och väger in trafikläget.

Den nya LED-armaturen och adaptiva styrningen som installerats på Ölandsbron är en del Trafikverkets övergripande projekt som kallas Nytt Ljus. Syftet är att hitta lösningar som ger energieffektiviseringar på landets vägar. Joakim Frank är ansvarig för projektet på Trafikverket.

– Belysningen på Ölandsbron är del i projektet Nytt Ljus. Det är en skarp anläggning som kommer att sitta kvar precis som andra installationer inom projektet, säger Joakim Frank.

412 belysningspunkter på Ölandsbron har bytts ut till ny LED-armatur. NCC har haft ansvaret för totalentreprenaden och One Nordic i Kalmar har levererat armatur och styrning.

– Vi började med att rensa ut mycket gammal utrustning och vi håller fortfarande på med viss intrimning av styrningen, berättar Joakim.

Var och en av lamporna är på 58 Watt, men det är sällan de kör på max kapacitet. Den adaptiva styrningen anpassar effekten efter tid på dygnet och väderförhållande, men också efter den aktuella trafiksituationen, vilket är unikt i Sverige än så länge.

– Det är ny tillämpning av befintlig teknik och det finns såklart ett intresse för det på andra håll i landet. Vi tar fram riktlinjer för styrsystem för vägbelysningen i hela landet, säger Joakim Frank.

Armaturbytet har inneburit en besparing från 168 000kWh/år till 97 000. Trafikverket beräknar att styrningen sänker förbrukningen med ytterligare 39 000 kWh/år. Totalt innebär åtgärderna en besparing på 77 procent.

Läs mer om Nytt Ljus på www.trafikverket.se/nyttljus