Stockholm sparar smart med sensorer

Publicerad 28 mar 2014, 14:52 | Uppdaterad 15 apr 2021

LED-lampor, smart styrning och närvarosensorer kan minska energiförbrukningen för gatubelysningen utan att miljön för invånarna påverkas negativt. På Kungsholms strandstig i Stockholm genomförde Trafikkontoret nyligen ett uppskattat test där ljusstyrkan ökar när människor passerar.

Anders Hedlund på Trafikkontoret är en av de ansvariga för stadens gatubelysning. Han är nöjd när han sammanfattar det spännande projekt som precis avslutats. 34 lyktstolpar med LED-belysning och närvarosensorer har testats på ett populärt promenadstråk utefter Karlbergskanalen på Kungsholmen i Stockholm.

– Vår idé var att testa hur styrsystem i kombination med rätt belysning kan spara energi i stadsmiljön utan att minska på komforten för invånarna, säger Anders Hedlund.

Anders Hedlund förklarar att styrningen inte fungerar som många tänker sig, det vill säga att lamporna skulle slå på och av så fort någon kommer i närheten eller lämnar stråket. I stället sker en steglös ökning av belysningen, tre stolpar i taget, både före och efter personen som passerar. Belysningen är aldrig avstängd helt.

– Det är viktigt att personer som närmar sig området ska känna att det är säkert och inbjudande att gå vidare på sin promenad. Under testet gick belysningen ner till 50 procent när ingen person var i direkt närhet, säger Anders Hedlund

Därför upplevdes inte gångstråket som mörkt och avskräckande, men sänkningen av belysningen var ändå så omfattande att den innebar en energibesparing. Eftersom ökningen i ljusstyrka var steglös var det många som inte noterade den alls. De upplevde snarare att de gick in i en vanlig ljuskägla.

Stolparna monterades i början av 2012 och under hösten samma år påbörjades testerna. Sträckan omfattade cirka 750 meter, från Kungsbron till S:t Eriks båtklubb. Projektet testade fem olika scenarier av ljusinställningar och inte ens i de mest sparsamma inställningarna var reaktionerna negativa.

Testet visade att vi kunde minska energiförbrukningen med så mycket som 40 procent och ändå ha nöjda invånare.
Anders Hedlund

Trafikkontoret engagerade Sustainable Innovation in Sweden, SUST, som projektledare och projektet finansierades delvis av Energimyndigheten. Företaget Tritech bidrog med en kommunikationslösning kallad Meshnet för att styra belysningen. Stolparna och den centrala noden kommunicerade med en styrcentral via GPRS. Armaturerna var av modellen Azur från Fagerhult och LED-tekniken kommer från Philips.

– Sedan fick vi hjälp av KTH-studenter som genomförde intervjuerna på kvällen.

Anders Hedlund är glad över resultatet.

– Vi har 150 000 ljuspunkter i Stockholm och 50 000 av dem är utefter parkvägar. Nu har vi snart bytt ut kvicksilverbelysningen och sedan är detta ett naturligt steg i utvecklingen. Det kan såklart vara intressant för hela landet.

Det krävs dock en del fortsatt utvecklingsarbete för att det ska bli realistiskt att använda LED och närvarosensorer i stor skala.

– Det behövs en enklare teknikplattform för styrningen för att det ska bli ekonomiskt möjligt. Det jag tänker mig är en lösning utan behov av ett centralt styrsystem. Det skulle kanske gå att helt enkelt utgå från ett speciellt scenario för varje område där en punkt styr vidare till alla inkopplade stolpar, säger Anders Hedlund. Styrningen måste också vara lätt att hantera vid service och underhåll.

En annan viktig faktor för att en stad som Stockholm ska satsa på en lösning är att den bygger på en öppen standard och inte är beroende av fabrikat.

– Vi måste tänka långt in i framtiden. Om en tillverkare plötsligt lägger ner sin produktion så måste vi kunna köra vidare ändå.

Att gå från test till verkliga installationer tar 3-5 år, men Anders Hedlund och hans kollegor håller på med nya testprojekt och väljer just nu ut rätt platser.

– Vi vill testa olika typer av miljöer för att kunna sluta oss till hur väl tekniken fungerar. Lokala miljöer och ljusförhållanden kanske påverkar mer än själva tekniken och det vet vi ju inte om vi inte testar olika miljöer, säger Anders Hedlund.