Byggbranschen stiger mot rekordnivå

Publicerad 5 mar 2014, 15:27

Sveriges Byggindustrier (BI) räknar med att 2015 blir ett rekordår för bygginvesteringar. Då förväntar sig arbetsgivarorganisationen att antalet investeringar i Sverige har överstigit antalet under dagens rekordår – 2007.

– En märkbar återhämtning för byggnäringen ger hopp om ett ökat byggande de närmaste två åren. Utvecklingen drivs i första hand av ökade bostadssatsningar med stöd från investeringar i infrastruktur, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Han förklarar att det till stor del är hushållens konsumtion som driver utvecklingen.
Redan under första halvåret 2013 var uppgången så kraftig att den kompenserar för de vikande siffrorna inom övriga segment, och prognosen just nu är att det sammanlagda byggandet i Sverige under 2013 hamnat i nivå med året innan.

Ökningen färgar av sig även på sysselsättningen.

– 2013 sysselsatte branschen lite mer än 310 000 personer. Vi räknar med att antalet sysselsatta kommer att ha stigit med ungefär 96 000 innan 2015 är till ända. Det betyder att vi nästan når upp till de 322 000 anställda som byggbranschen hade under rekordåret 1992, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.