Tio starkaste trenderna

Publicerad 27 feb 2014, 13:48

Elteknik har uppenbarligen en avgörande roll i framtiden. Den globala intresseorganisationen World Economic Forum har listat de tio högteknologiska områden med störst potential att förändra världen år 2014. Elinstallatören ger dig idéerna och innovationerna du ska hålla utkik efter.

Teknisk utveckling kommer fortsätta att bära upp det moderna samhället. World Economic Forums råd för ny teknik har listat de innovationer som de anser kommer förändra samhället och lösa dagens problem. Och det är solklart att elteknik blir avgörande inom många områden.

Här är de:

Kroppsanpassade ”wearable electronics”

Elektronik man kan ha på sig, så kallade ”wearable electronics” – produkter som Google glass och Fitbit finns redan nu och de flesta produkter i kategorin bygger på att hjälpa människor hålla koll på hur mycket de rör sig, sover och så vidare. Nästa steg är elektronikprodukter som är anpassade efter kroppen, till exempel pyttesmå sensorer som registrerar kroppens hållning och öronsnäckor som övervakar hjärtfrekvensen.

Elektricitetsförvaring i nätet

Ett av de stora problemen med miljövänlig energiproduktion är att energin inte kan förvaras på ett bra sätt i elnätet. Nu tyder teknologiska framsteg på att det kan bli möjligt att ta tillvara på energin och förvara den i nätet vilket skulle bli ett genombrott för hållbar energiförsörjning.

Litiumjonbatterier med nanokablar

Litiumjonbatterier, som används i ibland annat mobiltelefon, datorer och elbilar, är en viktig uppfinning men för att bilarna ska kunna köra längre sträckor krävs fortfarande lite till. Ett problem är silikonanoderna i batterierna som sväller i kontakt med litium. Därför är utvecklingen av silikonnanokablarna för den framtida utvecklingen. En utveckling av litiumjonbatterierna skulle kunna hjälpa till att transformera elbilsmarknaden och möjliggöra förvaring av solenergi för hushållsbruk.

Skärmlös bildvisning

Att kunna projicera bilder på tomma ytor eller direkt på sin näthinna är framtiden. Området för skärmlös bildvisning har gjort stora framsteg under 2013 och vi får snart se flera produkter på marknaden.

Nanostrukturerade kolkompositer

Nya tekniker för att nanostrukturera kolfibrer och tillverka bilkompositer skulle göra bilar minst tio procent lättare. Lättare bilar drar mindre bensin och släpper ut mindre växthusgaser.

Utvinning av gruvmetaller och avsaltning av havsvatten

Efterfrågan på färskvatten riskerar att bli en av jordens mest svårtillgängliga naturresurser. En stor nackdel med avsaltningen av havsvatten är dessvärre inte bara hög energiåtgång utan även en slags koncentrerad saltlösning som blir kvar. Kan man istället se saltlösningen som en källa att utvinna värdefulla material så som lithium, magnesium och uranium ur kan många problem lösas.

Behandling av människans mikrober

En utveckling av tekniker för att odla och använda människans mikrober, alltså bakterier eller mikroskopiska svampar, för att utveckla nya behandlingar för allvarliga sjukdomar och förbättring av sjukvården kommer göra stor nytta i samhället.

RNA-interferens är ett fenomen i levande celler där dubbelsträngat RNA kan hindra en gen från att uttryckas. RNA-interferensen kan manipulera celler och med ytterligare utveckling skulle den kunna leda till stora genombrott för behandling av bland annat genetiska sjukdomar. Förbättringar i RNA-baserade behandlingar gör att de inom en inte allt för lång framtid skulle kunna användas mot till exempel cancer.

”Quantified Self”-rörelsen

Quantified Self-rörelsen har funnits i flera år och går ut på att ett stort antal människor kontinuerligt samlar in data om sina vardagsaktiviteter för att kunna göra bättre val i frågor rörande sin hälsa och sitt beteende. Insamlingen av ”big data” har ökat enormt i och med användandet av smartphones då de innehåller mycket information om våra levnadsvanor.

Brain-computer interface (BCI)

Brain-computer interface är ett gränssnitt för att kommunicera direkt mellan nervceller och teknisk apparatur. Genom att förändra minnen, alternativt skapa helt nya, skulle man kunna behandla bland annat post-traumatisk stress och i förlängningen överföra information direkt till hjärnan, som en datafil.