Ny standard för elektroniska passersystem

Publicerad 19 feb 2014, 14:48

Genom SEK Svensk Elstandard har en ny standard införts som specificerar funktionalitet och prestanda för elektroniska passersystem och komponenter som används vid skyddade områden och byggnader. Den innehåller krav på loggning, identifiering och kontroll av information och beskriver också hur man provar systemen.

– Det är skönt med en standard som ger stöd värt namnet till upphandlingar och som ger tydliga val, säger Jonas Ahlgren, produktchef på Bravida Fire & Security, i ett pressmeddelande.

– Samtidigt kommunicerar standarden nivåer med övriga tekniker, som till exempel system för inbrottslarm och VSS f.d. CCTV, som erbjuder olika nivåer på teknikval utefter kundnytta.

Jonas Ahlgren är med i den arbetsgrupp inom den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området (IEC), som arbetade fram förslaget till den nya standarden.

Standarden, SS-EN 60839-11-1, bygger på att tillträdesskyddet graderas i samma säkerhetsgrader som används för inbrottslarm, alltså i fyra grader, där 1 är den lägsta och 4 den högsta.

Den lägsta graden passar för hotell och andra områden där en angripare kan förväntas ha låg kunskap om passersystemet och den högsta graden lämpar sig för områden med tillgångar med högt värde, som militära anläggningar, banker och vissa industrier.