Halverar kostnaden i miljonprogrammen

Publicerad 19 feb 2014, 14:06

Det är ett unikt projekt – Bravida och BoSystem har tecknat ett samarbetsavtal för upprustning av miljonprogramslägenheter där Bravida utför anpassade installationslösningar av el, vs och ventilation i 8000 miljonprogramslägenheter.

Det handlar om en strukturerad process för effektiv renovering av lägenhetsbestånden, och metoden leder till en halvering av renoveringskostnaden jämfört med andra metoder.

– Detta är ett spännande samarbete där vi, i tillägg till att vara installatörer, även medverkar i ett renoveringskoncept som ger ett ökat värde och en bättre avkastning för fastighetsägarna och dessutom stimulerar renoveringen av miljonprogrammen, säger Ingela Lindholm, marknadschef på Bravida, i ett pressmeddelande.

Metoden bygger på en flexibel renovering i små enheter som tar hänsyn till mänsklighet, närhet och valfrihet. Detta görs genom att utnyttja den naturliga omflyttningen av hyresgäster för att effektivt kunna renovera vakanta lägenheter.

Bravida skriver att fördelarna med tillvägagångssättet jämfört med traditionell renovering med evakuering är många, och uppskattade av såväl hyresgästerna som av hyresgästföreningen eftersom det inte tvingar hyresgästen att flytta mot sin vilja.

Bravida har tagit fram ett komplett program som är specifikt anpassat för denna typ av installationsrenovering av lägenheterna i miljonprogrammen.

Projektet startar under andra kvartalet 2014 och beräknas pågå under 5-10 år.