ojämställd bransch

Kraftföretag utbildar kvinnor i elteknik

Elmontörsyrket är ett av de mest ojämställda på arbetsmarkanden med bara 2 procent kvinnor. Ett småländskt kraftföretag har genom att utbilda kvinnor lyckats rekrytera fler. Nu ordnar bolaget för tredje året en utbildning riktad mot kvinnor.

Arbetsmiljö

Katastrofbygget: arbetsledningen byttes fem gånger på ett år

För prenumeranter Foto Getty Images

Expertfrågan

Måste små mobila elverk jordas med jordspett?

För prenumeranter

Dyrare elmaterial

Stor ökning av kostnaden för elmaterial

För prenumeranter

Elsäk FS 2022: 1, 2 och 3

”Missuppfattning att nya föreskriften innebär lättnader”

Använde elhandske

Husägare riskerar fängelse för olaglig elkoppling – ”glömde ta bort den”

Elbilsladdning

”Jag har laddat elbilen i schuko i ett år utan problem”

”Jag är glad att det är Hager som förvärvat Pmflex Group”

Så lyckades 2Electrify växa snabbt utan minussiffror

Trähuset får extra kraft från batterierna i underjorden

Vinci köper elföretag i södra Sverige