Robotgaraget P-snurran i Stockholm är byggt 2003. Med fyra våningar sväljer det 46 bilar, men turligt nog hände felet i juli och bara 18 av platserna var upptagna. Foto Anne Lintala

P-snurran snurrar igen – italienska elektrikerna har befriat bilarna

20 september 2019  |  Text: Marie Granmar

Efter två månaders fångenskap kan nu 18 bilar åter få köra ut i friska luften. Elfelet i bilfängelset är avhjälpt. Men vad har de italienska teknikerna gjort egentligen?

I går skrev vi ingående om robotgaraget P-snurran i Stockholm som sedan spänningstoppar slagit ut styrenheter i somras svalt 18 bilar och envist vägrat spotta ut dem igen. Men i dag snurrar snurran igen!

Hagberg | Analys När det fabriksmonterade uttaget är – felmonterat…

Lotta Hänsel, på Stockholm Parkering vad hade egentligen gått sönder?

– Det var invertrar och bromsenhet som gick sönder

Vilka åtgärder genomfördes?
– Vi behöver invänta fullständig rapport från de italienska teknikerna. De har reparerat de trasiga delarna samt kalibrerat och testkört anläggningen. De har justerat alla rörliga delar som exempelvis torn, släde och golv. De har även kontrollerat alla säkerhetskretsar och system. De fick även omprogrammera delar av systemet.

Hagberg | Analys Åtta slangar in i dosan – nytt rekord…?

Fungerar p-snurran nu?
– Ja, den fungerar så att kunderna kan få ut sina bilar.

Fler nyheter