Logga in
Detta är en annons från SG Armaturen
Detta är är en annons från SG Armaturen

Teknik i framkant vid nytt äldreboende i Skara

När beslutet togs att bygga Teglagården var budskapet från politikerna tydligt – man ville använda ny teknik i byggnaden för att därigenom skapa ökad livskvalitet samt en så trygg och bra boendemiljö som möjligt. En av lösningarna blev att ha dynamisk belysning, som automatiskt anpassar ljusets färgtemperatur under dygnet.

Det har funnits ett behov av ett nytt äldreboende i Skara under flera år och efter att beslutet var taget att bygga Teglagården har projektet tagit cirka tre år att genomföra. Inflyttning av de första hyresgästerna skedde under hösten 2023. Staffan Lundstedt är projektledare i Skara kommun och har varit med och drivit projektet från start till mål.

– Teglagården har en yta på cirka 12.000 kvadratmeter, fördelat på fem våningar och ett vindsplan. I huset finns 107 lägenheter och åtta LSS-boenden samt lokaler för daglig verksamhet och ett kafé. Här finns också ett kommunarkiv, säger Staffan Lundstedt.

– När projektet startade fick vi ett tydligt uppdrag från politikerna och det var att vi genomgående skulle använda teknik i framkant. Dels för att maximera livskvaliteten för de boende och dels ge personalen de bästa förutsättningarna att kunna utföra sitt arbete och därigenom också skapa trygghet för de boende.

Jonas Svantesson, Källströms Elektriska, Staffan Lundstedt, Skara kommun och Sören Wilhelmsson, SG Armaturen.

Dynamisk belysning

Projektet genomfördes som en partneringentreprenad, vilket inneburit att kommun, arkitekt, byggare och underentreprenörer arbetat tillsammans för att på bästa sätt ta tillvara allas kunskaper och driva projektet i rätt riktning. När det gällde att hitta rätt lösningar för teknik i framkant började man med att ta fram en önskelista över olika åtgärder och en var att använda sig av dynamisk belysning, även kallat tunable white.

– Med en dynamisk belysning kan man ändra ljusets färgtemperatur i fastigheten automatiskt över dygnet. Det innebär att man exempelvis på morgonen har ett varmare och mjukare ljus, mitt på dagen blir det ett kallare och krispigare ljus för att framåt kvällen dimras ned till en varmare färgton igen. Forskning visar att detta har en mycket positiv inverkan på måendet hos människor och gör det bland annat enklare att hålla dygnsrytmen, säger Staffan.

Installationsvänliga armaturer

Teglagården är byggd av Asplunds Bygg i Mellansverige AB och Källströms Elektriska fick uppdraget att ansvara för installation av el, belysning, brandlarm och passagesystem.

– Vi började projektera 2021 och installationsarbetena påbörjades i januari 2022. När det gällde belysningen så kontaktade vi SG Armaturen på ett tidigt stadie. Vi har jobbat med dem tidigare och de största fördelarna är att de har ett brett sortiment, produkterna är installationsvänliga, de har support och kan hjälpa till med ljusberäkningar. Detta projekt var ju lite speciellt då man genomgående ville ha armaturer med tunable white, något vi inte installerat tidigare, säger Jonas Svantesson, projektledare Källströms Elektriska.

Med en dynamisk belysning kan man ändra ljusets färgtemperatur i fastigheten vilket innebär att man exempelvis på morgonen har ett varmare och mjukare ljus, mitt på dagen blir det ett kallare och krispigare ljus för att framåt kvällen dimras ned till en varmare färgton igen.

Ljusberäkning

På SG Armaturen var säljaren Sören Wilhelmsson ansvarig för projektet.

– Vi har gjort många projekt ihop med Källströms Elektriska och de växer stadigt hos oss som kund och samarbetspartner. Källströms hade fått ritningar över Teglagården och ville att vi skulle ta fram förslag på belysningsarmaturer och göra ljusberäkning åt dem. Uppdraget var att man ville ha belysning med tunable white överallt inne i huset och även utomhus på fasaden, säger Sören Wilhelmsson.

Tog fram specialarmaturer

Belysningsförslaget togs fram av Jonas Lavin, belysningsprojektör på SG Armaturen.

– Vi har levererat en del belysning med tunable white tidigare, men då har det främst varit till vissa utrymmen inom skolor och på sjukhus. Det här var första gången som det gällde i princip all belysning i ett projekt. När jag började projektera anläggningen insåg jag snart att även om vi har många standardarmaturer med tunable white så skulle de inte räcka till i det här fallet, utan kanske till 80 procent. Jag kontaktade därför vår fabrik i Danmark och frågade om vi kunde modifiera och ta fram även de övriga valda armaturerna i tunable white-utförande, säger Jonas Lavin.

Forskning visar att dynamisk belysning har en mycket positiv inverkan på måendet hos människor och gör det bland annat enklare att hålla dygnsrytmen.

2.000 stycken med tunable white

Då det gällde ett så stort antal så beslutade man på fabriken att göra modifieringar till tunable white-utförande på de armaturer som inte hade detta som standard.

– Fabriken gjorde ett jättebra jobb med att ta fram dessa kundunika armaturer på så kort tid. Det är en stor fördel att vi har denna nära kontakt med vår fabrik som gör att vi snabbt kan tillgodose kunders olika önskemål, kommenterar Sören Wilhelmsson.

”Jag tror att detta är den största anläggningen med tunable white i Sverige.”

– Totalt har vi installerat cirka 2.000 stycken belysningsarmaturer med tunable white från SG Armaturen i Teglagården. Jag tror att detta är den största anläggningen med tunable white i Sverige! Vi har jobbat efter SG:s ljusberäkningar och arbetet har gått jättebra, som mest har vi haft 25 elektriker på plats för alla installationer, inklusive brandlarm och passagesystem. Tunable white-funktionen styrs via ett KNX-system, som vi programmerat så att belysningen går från mycket varmvit, 2.700 kelvin, på morgonen till dagsljus, 6.500 kelvin, mitt på dagen och sen ner till varmvit på kvällen igen, säger Jonas Svantesson.

– Det har varit ett jätteroligt projekt men visst har det funnits utmaningar. Elbiten är en stor del av ”Teknik i framkant” och det har varit många olika teknikdelar att få ihop i huset. Men vi har fått till det bra tycker jag och nu är det bara lite efterjusteringar kvar.

Många tekniska lösningar

Bland övriga tekniska lösningar på Teglagården kan nämnas luftburen kyla, solpaneler på taken, blöjsopsug på varje avdelning, tv med möjlighet till videosamtal på varje rum och eget wifi-system knutet till varje lägenhet etc.

– Vi är nöjda med belysningen, den ger en hemtrevlig atmosfär och reaktioner vi fått är att man tycker det blivit mysigt. Det har bidragit till en god miljö och en högre livskvalitet för de boende samt för personalen. Vi är nöjda med slutresultatet och en framgångsfaktor tror jag är att vi haft ett bra samtalsklimat i projektteamet där alla har dragit åt samma håll, säger Staffan Lundstedt.

För mer information se www.sg-ab.se