Logga in

Finns det särskilda regler kring reservkraft?

Publicerad
25 mar 2024, 05:00
| Uppdaterad
22 mar 2024

Reservkraftsinstallationer blir allt vanligare, inte bara på sjukhus och liknande verksamhetskritiska anläggningar. Men vilka särskilda installationsregler gäller för dem? Elsäkerhetsexperten Fredrik Byström Sjödin ger tips om det här.

Fråga: Jag har en kund som vill ha ett dieseldrivet reservkraftaggregat. Finns det några särskilda regler som gäller för sådana här installationer och som jag behöver ta i beaktande när jag lämnar en offert på jobbet –  kunden vill ha ett fast pris på installationen?

Fler expertråd:
Ok med dubbelmatad dosa? – och fem andra favoritfrågor till experten

Svar: Det finns ett eget avsnitt i elinstallationsreglerna, SS 436 40 00 som behandlar reservaggregat. Där finns exempelvis föreskrifter om att man måste fastställa kortslutnings- och jordfelsström för varje strömkälla eller kombination av strömkällor som ska drivas av reservkraftaggregatet och att kortslutningsbrytförmågan hos de skyddsapparater i installationen som är anslutna till distributionsnätet inte får överskridas när de drivs via reservkraften.

Belastningsförmågan och andra data hos generatoraggregatet får inte vara sådana att det uppkommer fara för den anslutna utrustningen på grund av spännings- eller frekvensavvikelser efter in- och urkoppling av laster. Man måste också vidta åtgärder för automatisk frånkoppling av delar av installationen om generatorns belastningsförmåga överskrids.

Snart gäller bara nya reglerna:
Får man jobba efter de gamla Elinstallationsreglerna trots att de nya har kommit?

Elinstallationsreglerna ger också en hel del anvisningar om felskydd, skydd mot överström. Tänk också på att ett reservkraftaggregat har en kortslutningseffekt som är avsevärt lägre än elnätet och att det kan påverka valet av ledningssystem och av vilka skydd som ska användas. Kolla in kap 551 och följ vad som står där. 

Fredrik Byström Sjödin