Logga in

Stor ökning av EU-medborgare som ansöker om svensk auktorisation

Publicerad
22 feb 2024, 08:55

Av årets 1250 ansökningar om auktorisation har de utländska ansökningarna ökat. ”Under 2023 har vi skickat fler ärenden på remiss till Universitets- och högskolerådet än vad vi någonsin gjort.”

1059 nya auktorisationer beviljades under 2023. Totalt kom 1249 ansökningar om auktorisation in till Elsäkerhetsverket. 150 ärenden avslogs, 31 avvisade och 9 avskrevs. 

123 av de beviljade ansökningarna var så kallade YKD-ansökningar, där medborgare från andra EU-länder sökte omvandla auktorisationer från sitt ursprungsland till en svensk auktorisation.

För att granska kvaliteten på utbildningar samarbetar Elsäkerhetsverket med Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning av ärenden där ansökare har utbildning från andra länder.

– Vi har sett en ökning sedan pandemin av ansökningar från andra länder. Under 2023 har vi skickat fler ärenden på remiss till UHR än vad vi någonsin gjort, säger Linn Åberg, handläggare på Elsäkerhetsverket.