Logga in

Smart laddning för elfordon: En ny spelplan för elnätshantering?

Publicerad
12 feb 2024, 15:13

I ett försök att harmonisera laddningsbehoven hos elfordon med dynamiken i elnäten har Ford lämnat in en patentansökan för ”smart laddningsplanering”. Metoden syftar till att säkerställa att varje elektriskt fordon laddas efter behov utan att överbelasta elnätet.

Text

Amerikanska Ford har lämnat in en patentansökan (US 20240034177 A1) som framhäver en lösning för att effektivisera laddningsprocessen för elfordon.

Uppfinningen syftar till att synkronisera laddningsbehoven hos elfordon med kapaciteten och tillgången på förnybar energi i elnätet, vilket underlättar en mer stabil och effektiv drift.

Ökningen av elfordon medför samtidigt påfrestningar på elnäten. Utan adekvat hantering kan detta leda till överbelastning och behov av dyra infrastrukturinvesteringar.

Det smarta laddningssystemet som Fords team föreslår i patentansökan möjliggör en dynamisk hantering av elbilars laddning, vilket effektiviserar nätanvändningen och främjar integrationen av förnybar energi.

Systemet kategoriserar elfordon baserat på ankomst- och avgångstider vid laddstationer samt deras laddningsstatus. Genom att skilja på fasta och flexibla laddningskrav kan systemet justera laddningsscheman för att bättre matcha elnätets kapacitet och tillgänglig förnybar energi.

Om man gör som Ford föreslår tillåter det en mer aggressiv laddning under perioder av låg nätbelastning och minskar eller försenar laddning vid hög belastning, vilket ska jämna ut efterfrågekurvan och förhindrar dyra toppar.

Laddningssystemet erbjuder betydande fördelar, enligt Ford. För elnätsoperatörer innebär det ett verktyg för effektivare efterfrågehantering och möjlighet att skjuta upp dyra infrastrukturuppgraderingar. Elbilsägare kan åtnjuta lägre laddningskostnader och bidra till nätstabiliteten genom att anpassa sin laddning till tillgången på förnybar energi.

Affärsmodeller kring laddningstjänster kan även utvecklas, där dynamisk laddningshantering erbjuder mervärdestjänster som incitament för flexibel laddning och möjligheter för V2G-tjänster, enligt Ford.

Fakta/Fords patentansökan för smartare laddning av elbilar

  • Patent: US 20240034177 A1
  • Syfte: Synkronisera elbilars laddningsbehov med elnätets kapacitet
  • Metod: Dynamisk laddningsschemaläggning baserad på fordonets status och nätets tillgänglighet.
  • Fördelar: Förbättrad nätstabilitet, lägre laddningskostnader, främjande av förnybar energianvändning.
  • Potentiella möjligheter: Nya affärsmodeller för laddningsoperatörer, incitament för flexibel laddning, V2G-tjänster.
  • Uppfinnare: David McCreadie, Ryan O’Gorman, Devang Bhalchandra Dave, Farshad Harirchi, Abhishek Gupta, Shiping Shao, Hossein Sartipizadeh.