Logga in

Chefen och jag har olika syn på lönetrappan  – vad gäller?

Publicerad
19 sep 2023, 09:49

Tredjeårsmontören anser att han har rätt till en högre lön än den som chefen erbjuder. Hur ska det vara egentligen? Vad ska han ha för lön?

Läs också:
“Vi tar aldrig betalt för praktikanter”

Tredjeårsmontören hade haft en lönediskussion med chefen som landade i att chefen gav honom 2100 kronor mindre än vad lärlingen ansåg sig ha rätt till efter sina egna beräkningar. ”Vad säger ni, räknar jag eller chefen rätt?”, frågade han, kollegorna i el-forumet Fluxio på Facebook.

De flesta i tråden räknade precis som frågeställaren. Är man inne på sitt fjärde år – han började som lärling sommaren 2020 – ska man ha lön som tredjeårsmontör. Någon slängde in en brasklapp om att nivån kanske påverkas vid frånvaro som tjänstledighet eller föräldraledighet. I tredjeårsmontörens fall var det inte aktuellt, han hade arbetat full tid för samma arbetsgivare hela tiden.

Men vad säger egentligen kollektivavtalet och hur ser det ut om man har gått ETG där lärlingstiden är inbakad i utbildningen? Elinstallatören bollar frågan vidare  Kenneth Andersson, företagsrådgivare och ackordsexpert på Installatörsföretagen.

”Först och främst är det miniminivån som anges i Installationsavtalet. Många ligger över den.”

– Först och främst är det miniminivån som anges i Installationsavtalet. Många ligger över den. Stegen är tydliga där lönen anges efter en viss arbetad tid och med vissa undantag – om man behöver komplettera utbildningen eller om man varit frånvarande under en längre tid.

Så här ser trappan för lägsta lönerna ut:

Lärling, 1 – 720 arbetade timmar: 15 902 kronor.

Lärling, 721 timmar – lärlingstidens slut: 18 416 kronor. (Om lärlingen ålagts av ECY att komplettera sin utbildning för att uppnå sitt certifikat erhålls lärlingslön – 18 416 kronor – tills detta fullgjorts).

1:a året i yrket: 20 490 kronor.(Gäller från det datum lärlingstiden är avslutad).

2:a året i yrket: 25 159 kronor. (Inträder ett år efter det datum då man blev 1:a årsmontör 

förutsatt att man inte varit frånvarande under någon längre sammanhängande period).

3:e året i yrket och därefter: 28 330 kronor. (Inträder ett år efter det datum då man blev 2:a årsmontör förutsatt att man inte varit frånvarande under någon längre sammanhängande period).

När kan ECY kräva att man kompletterar utbildningen?

– Om man inte fått godkänt i alla ämnen på el- och energiprogrammet så måste man komplettera och läsa in dem. Annars får man inget certifikat och kommer därmed inte vidare i lönetrappan.


Vad händer med löneutvecklingen om man blir föräldraledig eller sjukskriven under lärlingstiden?

– Under lärlingstiden räknar man arbetade timmar så eventuell frånvaro innebär att man stannar av i utbildningen. När det gäller den fortsatta klättringen på lönetrappan så finns ingen exakt angiven tid för hur mycket man kan vara frånvarande, men är man borta så mycket som 2,5 till 3 månader kan det vara ett problem som får bedömas från fall till fall eftersom detta är en del av utbildningen för att bli ”fullbetald” elektriker.

Hur ser det ut för ETG-elever?

– Förutsatt att man klarat slutprovet så går man in som 1:a året i yrket med en reducerad lön under de första 720 timmarna av anställning då man erhåller lön motsvarande lärling 721 timmar. Detta känner inte alla arbetsgivare till eftersom det inte är uttryckt i klartext i kollektivavtalet.

Vad ska man göra om man inte får den lön som man har rätt till?


– Är man medlem i facket ska man absolut vända sig dit. Annars får man själv försöka ta fram fakta och visa hur det ska vara. Jag tror inte att det är vanligt att man ger för låg lön men det kan säkert förekomma bland företag som inte har kollektivavtal. Alla Installatörsföretagens medlemsföretag följer kollektivavtalet.

Så hur gick det för tredjeårsmontören i diskussionen på Fluxio?

Han vände sig till facket som gav honom rätt och tänker byta arbetsgivare om chefen inte ger med sig.

Frågor och svar