Logga in

Två faktorer viktiga för solcellers verkningsgrad

Publicerad
10 jan 2023, 17:05
| Uppdaterad
11 jan 2023

Begreppet solpanelseffektivitet handlar om hur stor del av det solljus som träffar ytan på en solcell som omvandlas till elektricitet. Tekniska framsteg har höjt den andelen från 15 till en bit över 20 procent under senare år. Det har gjort att paneler av standardformat ökat sin effekt från 250 till runt 400 W.

De är två faktorer som har störst betydelse för solpanelers effektivitet:

  1. Solcellens uppbyggnad och hur celler är förbundna med varandra

Den första är hur själva solcellen är uppbyggd, till exempel vilken typ av kisel den är baserad på och hur man tekniskt löst de elektriska förbindelserna i cellen.

2. Design och storlek hos själva panelen

Faktor nummer två är den sammanlagda effektiviteten hos panelen. Den varierar med hur cellerna designats och panelens storlek. Större panel ökar ytan som kan fånga solljuset och leder därmed till högre effektivitet – de mest kraftfulla panelerna når idag upp till 700 W.

Läs också:
7 solcellstekniker att hålla koll på

Alla uppgifter om solpanelers effektivitet utgår från mätningar som görs under standardiserade förhållanden vid en temperatur på 25 grader Celsius. Vid lägre temperaturer ökar och vid högre temperaturer minskar effektiviteten.