Logga in

Trähuset får extra kraft från batterierna i underjorden

Publicerad
12 jan 2023, 10:55

I en av världens högsta träbyggnader är sprinklersystemet extra viktigt. Det drivs av batterier från Skellefteå-grannen Northvolt – och batterierna blir samtidigt en balans i elnätet.

På det sammanbyggda hotellet och kulturhuset Sara i centrala Skellefteå är nästan allt i trä, från nyckelkortet som gästerna får till hotellrummen till trapphus med hissar som går 20 våningar upp.

"Vi ska bygga de grönaste batterierna i världen"
Lån på 3,8 miljarder kronor till batterifabrik i Skellefteå

Skellefteås nya kulturhus och hotell ställer höga krav på installationerna
Bravida får installationsuppdrag värt 150 miljoner kronor i Skellefteå

Wood hotel/Sara kulturhus, som stod klart hösten 2021, har fått uppmärksamhet i internationella medier som The Guardian och Times eftersom trähuset är klimatneutralt. Ingen onödig energi går förlorad.

Batterier lagrar el och är energikälla till ett av världens första batteridrivna sprinklersystem. De kommer från Northvolt, en av världens största batterifabriker strax utanför Skellefteå.

Patrik Sundberg, Skellefteå Kraft

– Batterierna ersätter dieseldrivna pumpar som inte kändes tidsenliga i en träbyggnad som den här, säger Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft när vi befinner oss i byggnaden.

Vi tar hissen ner i underjorden. Plötsligt befinner vi oss i ett stort bergrum, som är en av husets tre undercentraler. Lite längre bort, i energicentralen, finns industrivärmepumpen som genererar nästan all värme i husen.

– Jag känner mig riktigt stolt över våra energisystem, säger fastighetsskötaren Jan Lindberg och klappar om den turbinliknande värmepumpen.

Bakom en låst dörr finns lithiumjonbatterierna, sex Northvolt Voltpack energilagringsbatterier med en effekt på 150 kilowattimmar och 800 volt var.

Patrik Sundberg förklarar att batterierna driver sprinklersystemet med ungefär 5 000 sprinklerhuvuden spridda över en yta på närmare 28 000 kvadratmeter. Vattnet till systemet finns i en stor bassäng i källaren som rymmer 700 kubikmeter vatten.

Förutom att driva sprinklersystemet fungerar batterierna som ett energilager med totalt cirka 500 kilowattimmar.

Byggnaden har fem solcellsanläggningar, varav en är på fasaden, övriga på taket. Man använder flera olika energikällor, även fjärrvärme. Torven, som i dag utgör tio procent av bränsleanvändningen i fjärrvärmen och som EU klassar som semi-fossilt bränsle, ska senast 2025 bytas ut till biobränsle, enligt Skellefteå Kraft.

Ett autonomt AI-system från ABB optimerar energiflödet i kulturhuset/hotellet med syfte att minimera energikostnaderna.

Energisystemet kommunicerar med närliggande byggnader och hela elnätet i Skellefteå samt fjärrkylenätet. Överskottsenergi i fastigheter i andra delar av staden skickas vidare till Sara Kulturhus.

Solcellerna i kombination med batterierna klarar en strömförsörjning på upp till 50 procent av batteriernas kapacitet. Resterande 50–100 procent köps och säljs via Skellefteå Kraft.

Batterierna fylls på vid lägre belastning på nätet och pytsar ut kapacitet från huset på ordinarie nät under tider med hög belastning. Batterierna fungerar därmed som en balans i nätet.

Det är Bravida som har utfört samtliga VS-, ventilation-, sprinkler- och elinstallationer i Wood hotel/Sara Kulturhus. Omkring 40 VVS-montörer och elektriker har varit på plats.

– Ventilation och kyla är avgörande för att skapa en bra inomhusmiljö. Vi har dessutom valt energieffektiva installationskomponenter, säger Peter Norrman, projektchef på Bravida i Skellefteå, en region som är hetare än någonsin.

Reservkraften för sprinklersystemet ordnas helt utan diesel
Dieselfri back-up i Sveriges högsta trähus

Placeringen av Northvolts batteriproduktion i Skellefteå och bygget av Wood hotel/Sara kulturhus har skapat en framtidsoptimism som kanske till och med överskuggar ishockeylagets framgångar, menar Patrik Sundberg på Skellefteå Kraft.

–  Jag växte upp i Skellefteå och på den tiden flyttade tjejerna härifrån så fort de kunde, medan många av oss killar blev kvar. Nu är det inte så längre, i dag finns det 3 500 lediga jobb i Skellefteå, varav många hos Northvolt. Ingen ung skelleftebo behöver längre åka någonstans för att söka arbete, jobben finns här, säger han.

FAKTA/ENERGISYSTEMET

  • Fjärrvärme husen är anslutna mot både fjärrvärme och fjärrkyla. Tre fjärrvärmecentraler har installeras i byggnaderna. I badrummen och i spaanläggningen finns det golvvärme. Övrig uppvärmning sker via radiatorer och konvektorer.
  • Industrivärmepumpen av märket Carrier står för 90 procent av värmeproduktionen i Wood hotel/Sara Kulturhus. Värmepumpen hämtar också spillvärme och överskottsenergi från fjärrvärme och fjärrkyla och kan spetsas med fjärrvärme när det är riktigt kallt. Värmepumpen  beräknas spara cirka 700 000 kWh per år, jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Batterierna, Northvolt Voltrack, driver inte bara sprinklersystemet och lagrar solenergi, utan fungerar också som en balans i nätet genom att kapa topparna i elnätet och, använda elen när den är som billigast samt till frekvensreglering. Batteribackupen ordnar strömförsörjningen vid elavbrott.
  • Artificiell Intelligens (AI) från ABB optimerar energiflödet i hotellet och kulturhuset med syfte att minimera energikostnaderna. Den mångfacetterade energilösningen styrs av ett autonomt AI-baserat styrsystem som reglerar värme- och kylsystemen (som normalt står för den största energiförbrukningen i byggnader) och gör dem mycket mer effektiva. Därmed skapas en flexibilitet som gör det möjligt att möta både den interna och externa efterfrågan. AI-systemet identifierar förbrukning, användningsområden som värme, ventilation och belysning och källa som fjärrvärme, batteri eller solpaneler.
  • Solcellerna finns dels på taket, dels på fasaden. Den installerade effekten är totalt 170 kW, varav 120 kW kommer från solcellerna på taket.
  • Ventilationen utgörs av till- och frånluftssystem med roterande värmeväxlare. I konsthallar i Sara kulturhus finns ventilationsaggregat för både befuktning och avfuktning. I husen finns det 18 ventilationsaggregat. Ventilationen är behovsstyrd via temperatur- och koldioxidgivare.