Logga in

Sant och falskt om jordfelsbrytare och likström

Publicerad
30 maj 2022, 05:35
| Uppdaterad
31 maj 2022

Har du hört att alla jordfelsbrytare typ A borde bytas mot B? Eller att typ B inte behövs alls?  Här är fem fakta i frågan om jordfelsbrytare och likström.

Jordfelsbrytare och likström | Fredrik Byström Sjödin:
”Det finns bevisligen en problematik med likström och jordfelsbrytare typ A”

Jordfelsbrytare och likström | Elsäkerhetsverkets Mikael Carlson:
”Det var som att någon sagt att jorden är platt”

Påstående: Jordfelsbrytare typ B behövs inte alls

Falskt. Just på grund av likströmskomponent från växelriktare finns det särskilda skrivningar i Elinstallationsreglerna i solcellsavsnittet, 712, om jordfelsbrytare.

Solcellsavsnittet i Elinstallationsreglerna

712.530.3.101 Jordfelsbrytare

Där jordfelsbrytare används för att skydda kretsen mellan växelströmsklämmorna på solcellsomriktaren och elcentralen ska de vara av typ B enligt SS-EN 62423 eller SS-EN 60947-2 om inte

  • omriktaren har åtminstone enkel isolering mellan lik- och växelströmssidan, eller
  • installationen är utförd så att åtminstone enkel isolering uppnås mellan omriktaren och jordfelsbrytaren genom användning av en fulltransformator, eller
  • omriktaren inte fordrar skydd med jordfelsbrytare av typ B enligt tillverkarens anvisning.

Påstående: Växelriktare läcker likström till grannen och därför behövs Jfb typ B på alla grupper. 

Falskt. Ingen har kunnat belägga att jfb typ A i en anläggning slagits ut av likström från växelriktare i en grannanläggning. 

Påstående: Växelriktare läcker likström. 

Sant. Vid normal drift orsakar assymetri i kraftelektroniken att växelriktare läcker likström. 

Enligt studien från LTU har detta testats i en australisk studie. Den visade att fem olika växelriktare med märkeffekt mellan 2,3 och 5 kW läckte mellan 2,4 och 180 mA likström. SS-EN 50549-1 anger inget gränsvärde men nämner att generatoranläggningar inte ska injicera likström. Svensk standard hänvisar till internationell standard. Olika länder har olika sätt att fastställa gränsen. I Tyskland har man angett 1A medan andra länder anger en procentandel. I USA, Australien och Italien får växelriktare läcka 0,5% av märkströmmen och i Storbritannien gäller 0,25%. 

Det andra sättet en solcellsväxelriktare kan läcka likström är jordfel på likströmssidan, då kan strömmen flyta till jord. Den felströmmen kan innehålla flera komponenter, från 50 Hz växelström, likström, lågfrekventa övertoner, mellan- eller supratoner.

Påstående: Likström kan mätta jordfelsbrytare typ A.

Sant. Alla jordfelsbrytare tål en specificerad mängd likström. När de utsätts för mer likström kommer driftpunkten att flyttas. Det gör att jordfelsbrytaren blir okänslig och inte kommer att lösa ut för växelström. 

Påstående: Jfb typ A blir mättade och somnar in vid 6 milliampere likström

Nja. I forskningsstudien testades 14 jordfelsbrytare som utsattes för summaströmmar upp till 500 mA. Både falskutlösning och miss att detektera fel testades. Jämförelser gjordes mellan ren 50 Hz växelström och olika testströmmar med olika komponenter överlagrade 50 Hz. Bland annat testades kvasi-dc, övertoner och supratoner. Ett av testen handlade om just likström överlagrad 50 Hz. De nio A-brytarna klarade 50–160 mA likström innan de blockerades. Testets två B-brytare blockerades inte alls. F-brytaren blockerades först vid 215 mA. Detta kan jämföras med vad dessa jordfelsbrytare ska tåla enligt specifikation, alltså 6 mA för typ A och AC och 10 mA för typ B och F. Samtliga jfb i testet klarade alltså kraven med god marginal.